Grannar känner sig överkörda

Den 22 februari öppnade boendet utan bygglov.
Den 22 februari öppnade boendet utan bygglov.
Grannar till det nya boendet för ensamkommande barn i Ulfsbergsgården känner sig överkörda av kommunen. Verksamheten har startat utan vare sig bygglov eller möjlighet till överklagan.

Boendet för ensamkommande flyktingbarn i Ulfbergsgården i Tullinge har rört upp starka känslor, och boende i området har ifrågasatt handläggningen av ärendet.

– Man har öppnat boendet utan att bygglovsprocessen är i mål, säger samhällsbyggnadschefen Magnus Andersson.

Planen var att beslut om bygglov skulle infalla i samband med verksamhetsstarten, men ritningarna för Ulfsbergsgården är ofullständiga vilket försenat processen. Det har inneburit att plan- och bygglagen och socialtjänstlagen hamnat i konflikt med varandra. Socialchef Marie Lundqvist meddelar att hon valt att prioritera barnens behov och därför har förvaltningen valt att öppna boendet utan bygglov.

Utan beslut om bygglov saknas också möjlighet att överklaga, och Magnus Andersson har förståelse för att grannar är upprörda.

– Ett tillsynsärende har startats. Vi kommer inte att stoppa den här verksamheten, men tänker föreslå en påföljd samt be om en förklaring från fastighetsägaren och socialförvaltningen.

Det kan bli aktuellt med sanktionsavgifter. När beslut om bygglov kan fattas beror på hur snart man får fram komplett underlag. Det är först då de boende kan överklaga.

– Men då ska man ha goda skäl. Det vi provar är om huset fungerar som HVB-hem och det tror vi att det gör.