ANNONS

Korvfabrikens grannar: ”De tar ingen hänsyn”

Wille Jansson och Göran Råsmar är mycket kritiska till bygget på Karlbergsvägen.
Wille Jansson och Göran Råsmar är mycket kritiska till bygget på Karlbergsvägen.
Enligt dem kommer innergården att förlora stor del av dagsljuset.
Enligt dem kommer innergården att förlora stor del av dagsljuset.
Gammal korvfabrik blir bostäder på Karlbergsvägen
Flyglarna är omkring sju våningar höga och ska byggas på innergården.
Ytan som ska bebyggas ligger inklämd mellan flera fastigheter.
Ytan som ska bebyggas ligger inklämd mellan flera fastigheter.
Gårdshuset på Västmannagatan bordlades.
Nu kommer ett nytt bygge som drastiskt kan förändra förhållandena för grannarna: den gamla korvafbriken på Karlbergsvägen.
Byggherren vill inte bara bygga om huset, utan bygga ut med flyglar i flera våningar.
ANNONS

Det blir allt trängre mellan husen i innerstan. Förra året presenterades ett förslag om ett gårdshus vid fastigheten Nebulosan mellan Västmannagatan och Dalagatan. Ärendet väckte ilska bland grannarna och nyligen bordlades ärendet i stadsbyggnadsnämnden.

Nu möter ytterligare ett bygge kritik från grannar. Det gäller bostadshuset på Karlbergsvägen 77. Den tidigare ”korvfabriken” ska rivas och ersättas av 87 lägenheter.

Wille Jansson och Göran Råsmar bor i bostadsrättsföreningen Kadetten 9. Enligt dem har inte staden vägt in påverkan på de intilliggande bostäderna.

Gammal korvfabrik blir bostäder på Karlbergsvägen

Flyglarna blir omkring sju våningar höga. Till höger i bild syns den intilliggande innergården.

”Kommer att bli mycket mörkare”

Det gäller framförallt flygelbyggnaderna, som kan skymma ljus till bostadsrättsföreningens innergård när bygget är klart. Flyglarna sträcker sig 15 meter utanför den befintliga byggnaden och är sju våningar höga, men ska sänkas ned tio meter i marken.

– Vi är positiva till att det byggs bostäder och att affärsytorna och gårdsmiljön utvecklas. Det vi ställer oss kritiska till är mörkret och skuggorna. Det är inte bara så att det försvinner solljus några timmar, det kommer att bli mycket mörkare överlag, säger Wille Jansson.

Bostadsrättsföreningen vill att flygelbyggnaderna ska göras lägre och minska i volym, enligt den tidigare detaljplanen från 1979. Om inte riskerar föreningens medlemmar att drabbas av förlorat dagsljus och ökad insyn, enligt Wille Jansson och Göran Råsmar.

Men de anser inte att de fått gehör från stadsbyggnadskontoret.

ANNONS

– Det är väldigt ogenomtänkt om man ser till hur det här påverkar omkringliggande befintliga bostäder. Det tas ingen hänsyn till våra synpunkter, säger Göran Råsmar.

Ny detaljplan kan klubbas i november

Planen för Karlbergsvägen 77 är i strid med detaljplanen. För att få rätt att bygga flyglarna har byggherren Patriam ansökt om en ändring av detaljplanen. Beslut om antagande väntas tas i november.

Ytan som ska bebyggas ligger inklämd mellan flera fastigheter.

Hittills har stadsbyggnadskontoret ställt sig positiva till planerna. Den nya fasaden, uppfräschningen av innergården och framsidan, nya lokaler mot Karlbergsvägen och fler p-platser är saker som lyfts fram.

–  Vi tittar inte bara på att det blir fler bostäder, utan också på vad projektet kan ge i området. Hittills har vi sett att de positiva effekterna överväger, säger Nikara Movafaghi, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Byggherren: De flesta får det bättre

Jens Ranstad, vd för fastighetsägaren Karlbergsvägen 77, har tagit till sig av grannarnas synpunkter. Men han håller inte med.

– Som alla vet saknas det fortfarande bostäder i innerstan. Vårt projekt går ut på att tillgodose denna efterfrågan samt uppföra dessa på ett så attraktivt och effektivt sätt som möjligt. Detta innebär att vi kommer uppföra fastigheten på det sätt som presenterats, säger han.

Enligt honom är det bara några få lägenheter som berörs negativt.

– Om sanningen ska fram får föreningen det som helhet mycket bättre. Ser vi till de analyser av sol- och skuggstudier som vi tagit fram så framgår detta tydligt. I tillägg så öppnar vi dessutom upp innergården och skapar en grön oas för alla i kvarteret.

ANNONS