Grannar ogillar två nya parhus

Sundby Staden säger ja, stadsdelen säger nja och grannarna säger nej. Uppförandet av två parhus i Sundby har skapat oenighet i stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta.

Som Lokaltidningen Mitt i tidigare skrivit är stadsbyggnadskontorets tjänstemän positiva, medan grannar som har hört av sig till tidningen inte har något emot att man bygger på tomten, men vill i så fall att byggnationerna håller sig till bestämmelserna och inte blir något som sticker ut från nuvarande stil.