Min lokala hjälte

Grannar oroar sig för högljudd lek

Vallentuna Kommunen beslutade i mars i år att ge bygg- lov för en ny förskola i Kragsta i Vallentuna. Tre fastighetsägare i området överklagade beslu- tet.

De ville att kommunen skulle sätta upp ett bullerplank längs med Kragstalundsvägen eftersom barnens stoj och lek skulle komma att störa dem i deras hemmiljö. De menade att det stängsel som ritats ut i detaljplanen inte räckte för att förhindra störande ljud från skolgården.

Men enligt länsstyrelsen har kommunen ingen skyldighet att sätta upp ett bullerplank vid bygge av en förskola och avslår därför överklagandet.