Grannar oroliga för modulhus på Gärdet

gärdet
Någonstans på Gärdet vill staden bygga modulhus för flyktingar. Nu ska hovet ta beslut om de får byggas.
Staden vill bygga modulhus för flyktingar på Gärdet.

Kungen äger marken och nu måste hovet ta beslut om det ska tillåtas.

Staden har skickat en förfrågan till Kungliga Djurgårdens förvaltningen (KDF) om att få bygga tillfälliga modulhus för flyktingar på Gärdet. Något som StockholmDirekt var först att rapportera om på måndagen.

Staffan Larsson är ståthållare på hovet:

– Det handlar om ett tillfälligt flyktingboende på Gärdet och en förfrågan från staden om vi kan tillåta att det byggs beroende på att kungen har dispositionsrätt av marken på Gärdet, säger han till Mitt i.

Stockholms stad har ansökt om en viss placering på Gärdet, men vilken det är vill Staffan Larsson inte avslöja.

– Jag tror att det kan vara lite känsligt, säger han och hänvisar till Stockholms stad.

Hur många bostäder handlar det om?

– Det är inte så stort område man har lämnat in förfrågan om, kanske 1400 kvadratmeter. Så det är inte en jätteanläggning, men ett antal flyktingar handlar det ju om.

Har ni hunnit ta ställning till frågan?

– Nej det har vi inte eftersom den kom i slutet av förra veckan. Vi tittar på det här nu och tar ett beslut inom 14 dagar, säger Staffan Larsson som menar att det är två aspekter som måste vägas in:

– Nationalstadsparken är skyddad enligt miljöbalken. Det finns en stopplagstiftning som ska stoppa exploatering av de unika miljöerna här ute. Djurgården är en pärla ska bevaras för kommande generationer. Men alla inser allvaret med flyktingssituation och att någonstans måste flyktingarna ju bo.

Hur troligt är det att dessa hus byggs på Gärdet bedömer du?

– Hade det varit ett vanligt naturreservat hade det varit stopp på en gång. Men med Nationalstadsparken är paragrafen lite luddigare. Det är vad den paragrafen säger som vi kollar nu. Och det är problematiskt att flyktingboendena är tillfälliga. Hade de varit permanenta hade vi sagt nej. Så det finns mängder av frågor som måste besvaras, säger Staffan Larsson.

Enligt slottsfogden har ett tiotal grannar hört av sig med frågor och oro kring modulhusen.

– En del närboende har hört av sig och är oroade över var det ska byggas och hur påverkan på miljön och deras trygghet blir.