Grannar protesterar mot 36 meter hög mobilmast

Här ska masten stå. Bo Pahlén visar på det närmsta huset.
Här ska masten stå. Bo Pahlén visar på det närmsta huset.
Mobilföretag vill bygga en 36 meter hög mast utmed Lingsbergsvägen.

Men markägaren Bo Pahlén vill inte ha någon mast på sin mark och han har 75 grannar med sig.

Nu ska de som bor i närheten av Lingsbergsvägen få bättre täckning för sitt 3G-nät. Men då måste de stå ut med en 36 meter hög mast, mindre än 100 meter ifrån det närmsta huset.

Bo Pahlén som äger marken där masten ska stå vill inte alls se någon jättepinne på tomten, men hans åsikt spelar ingen roll.

– Genom lag har mobiltelefonföretagen ledningsrätt. Det gör att de i princip får bygga en mast var de vill på vilken tomt som helst. De kör över mig och så kan jag få en väldigt blygsam ersättning som knappt är någonting, säger Bo Pahlén.

Ännu finns inget bygglov för den nya masten. Kommunen hade beviljat ett sedan tidigare, men genom att överklaga beslutet kunde Bo Pahlén skjuta upp bygget.

Nu har dock mobilföretagen ansökt på nytt och beslut ska fattas i samhällsbyggnadsnämnden i dag.

Bo Pahlén har lämnat en namnlista till kommunen med 75 namn. Alla är grannar som av olika anledningar inte vill ha någon mast där de bor.

Många är rädda för strålningsrisken. På den punkten verkar de dock inte få kommunen med sig.

– Den forskning som finns visar att det inte finns belägg för att de här antennerna skulle vara farligare än en mobiltelefon, säger bygglovshandläggaren Yvonne Fredriksson.

Många kritiker hävdar att forskningen kring riskerna med strålning är ofullständig. Och även Bo Pahlén är orolig över att ha en mast runt knuten innan riskerna är helt utredda.

De riktlinjer som finns från Strålsäkerhetsmyndigheten säger dock att mobiltelefonmaster är i princip harmlösa för människor.

– Vi har rekommenderade värden för hur höga nivåer av radiovågor man kan utsättas för. För att vara så pass nära att man överstiger de värdena ska man vara ungefär 2–3 meter framför och i samma höjd som antennen. Nu ska den sitta uppe på en mast, så i praktiken blir det omöjligt att komma för nära om man inte klättrar upp i masten, säger Jimmy Estenberg, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.