ANNONS

Grannar skräms av skräpet

Miljöinspektörernas bild från en inspektion vid Kassmyragropen i Skäcklinge där Resurs Recycling sorterar upp avfall för att gå vidare till förbränning vid värmeverk.
Miljöinspektörernas bild från en inspektion vid Kassmyragropen i Skäcklinge där Resurs Recycling sorterar upp avfall för att gå vidare till förbränning vid värmeverk.
Mats Franzén.
Mats Franzén.
Schaktavfall vid Hacksjöns skjutbana.
Schaktavfall vid Hacksjöns skjutbana.
Före sommaren kom en dom om Kagghamra hamn. Flera grannar är kritiska.
Före sommaren kom en dom om Kagghamra hamn. Flera grannar är kritiska.
Gammal tunna som nu är borttagen i Ersboda.
Gammal tunna som nu är borttagen i Ersboda.
Grannar klagar på buller från Kassmyragropen i Tumba och vill få stopp på avfallshanteringen. Risken finns också att skadliga ämnen läcker ut. Men företaget lyfter fram miljönyttan.
ANNONS

Före sommaren började telefonsamtalen komma in till redaktionen. Stora högar med avfall hade börjat hanteras vid Kassmyragropen i Tumba.

Det gamla sandtaget ligger omgivet av villaområden och de som ringde tidningen var bland annat oroliga för att avfallet innehöll asbest som befolkningen riskerade att andas in med vinden.

Det visade sig att Botkyrka kommun också hade verksamheten under luppen. Företaget bakom anläggningen anmälde sin verksamhet förra hösten och fick därefter svar om vad som gällde på platsen och för verksamheten. Under en inspektion den 18 maj upptäckte kommunens miljöinspektörer en del brister.

– Men vi kunde inte se att det skulle finnas någon risk för asbest när vi gick runt och tittade, säger miljöinspektör Alexsandra Hellsten.

Däremot såg miljöinspektörerna att en del av avfallet som mestadels ska häröra från byggen inte låg på hårdgjorda ytor vilket var ett av villkoren för att få driva verksamheten.

– Och under här finns en grundvattentäkt, det upprör mig som naturmänniska, säger Mats Franzén som är granne till Kassmyragropen och ordförande i Stallbackens samfällighetsförening.

Mats Franzén tar inte sikte på asbest i sin kritik, men befarar dock att skräp kommer att flyga iväg med starka höstvindar och landa i villakvarteren runt omkring.

Botkyrka kommuns miljöinspektörer vill dock tona ned miljöriskerna med verksamheten. Företaget Resurs Recycling vars verksamhet går ut på att sortera avfall på platsen för att sedan köra det vidare till förbränning fick efter inspektionen fram till den 1 september på sig att få upp avfallet på hårdgjorda ytor.

– Och det kommer vi att klara, jag är inte ens orolig. Vi kommer att köra iväg stora mängder till värmeverk, säger Lars Holmqvist som jobbar som konsult i miljöfrågor på uppdrag av företaget en och en halv vecka innan slutdatumet.

ANNONS

Enligt kommunen är avfallet inte av sådan art att det hotar vattnet akut.

– Men det är ju inte bra om det får ligga och laka ur i flera år, säger Alexsandra Hellsten.

Grannen Mats Franzén berättar att de plågats så pass av oljud i sommar att de valt att inte sitta utomhus i trädgården i sommarvärmen. Även andra grannar har klagat på oljud till tidningen.

– Det har varit olidligt, säger Mats Franzén.

Kommunens miljöinspektör berättar att hon fick ett annat intryck när de kollade ljudnivån efter att företaget anmält att de vill bedriva verksamhet även dagtid lördagar för att hinna till 1 september. Alexsandra Hellsten berättar att de då åkte till villaområdet i kvarteret Travbanan i Skäcklinge.

– Vi kunde knappt höra någonting då. Men det är klart att vi kan åka ut igen kvällstid eller på helgen för att göra en ny kontroll, säger hon.

Konsulten Lars Holmqvist tänker att motståndet mot verksamheten beror på okunskap.

– Folk tror att det här är en gammaldags tipp. Men vi sorterar avfall och gör en samhällsnytta genom återvinningen. Vi får inte hantera miljöfarligt avfall till exempel asbest och freonisolering här, säger han.

Fakta

Hacksjöns skjutbana, Riksten

Hacksjöns skjutbana, Riksten

Läget: Skytteföreningen och Svenska Maskin har kommit överens om att schaktmassor som Svenska Maskin behöver bli av med kan köras till skjutbanan, och komma till användning i banans vallar. Kommunen skriver att endast rena schaktmassor, berg, ren betong och tegel får förekomma. Efter en inspektion kunde kommunen konstatera att det även fanns annat skräp i schaktmassorna. Synligt skräp måste sorteras ut och transporteras bort. Kommunen bedömer att miljörisken inte är akut, men vill se ärendet avslutat inom inte allt för länge. Enligt kommunen ligger inte avfallet ovanpå vattenskyddsområdet i Tullinge.

Fakta

Kagghamra hamn, Grödinge

Både tomtägarföreningar och naturskyddsföreningar har reagerat på hanteringen av avfall vid Kagghamra hamn. Verksamheten har även varit i kommunens blickfång. Före sommaren dömde mark- och miljödomstolen att den stora plasthögen i Kagghamra måste bort eftersom den riskerar att påverka riksintressanta Kagghamrafjärden och Kagghamraån. Domstolen tog även sikte på avfallshögens placering i landskapet. Delar av verksamheten vid hamnen får dock fortsätta vilket fått både tomtägarföreningar och naturskyddsförening att överklaga domen som nu ska avgöras av Svea hovrätt.

Fakta

Ersboda, Rönninge

Ovanför det gamla torpet i Rönninge fanns förr en soptipp. Det är okänt vem som hade soptippen, men Salems kommun tror att det mestadels finns hushållsavfall i marken.

Kommunen har beställt utökade provtagningar av mark och grundvatten under hösten och slutrapport kommer innan jul. Då kommer också förslag på hur den gamla tippen ska hanteras. En tanke är att täcka in området så att lakvatten inte kommer ut. Miljöriskerna bedöms inte vara akuta.