ANNONS

Grannar slipper höghus tolv meter från villan i Kransen

Grannar i Midsommarkransen vann mot staden, 30 planerade lägenheter byggs inte på plätten bakom deras hus.
På den här grönytan planerades 30 lägenheter för unga.
Staden planerade att bygga ett höghus med 30 lägenheter i Midsommarkransen – 12 meter från Åsa Wilkes hus.
Nu har hon och grannarna fått rätt i mark- och miljööverdomstolen – bygget blir inte av.
ANNONS

På en grön plätt mellan Nypongränd och Lötmogatan, alldeles intill Brännkyrkahallen i Midsommarkransen planerade staden under flera år ett hus med 30 ungdomslägenheter. Men grannarna protesterade – det planerade huset låg bara cirka tolv meter från närmsta granne.

– En meter från vår tomtgräns skulle det bli gångstråk och parkering på två meter höga stödmurar, berättar Åsa Wilke som tillsammans med sin familj och de närmsta grannarna överklagade planen.

Ungdomsbostäder Tellusborgsvägen i midsommarkransen

Så här såg planen ut. Familjen Wilkes hus till längst ner till höger i bild. Illustration: Origo arkitekter

Insyn i sovrum, matrum och vardagsrum

Villan från 1920-talet som hon och familjen bor i är påbyggd med fönster och vinterträdgård mot den gröna plätten. Om planerna skulle blivit verklighet hade familjen Wilke fått insyn i vardagsrum, matplats och sovrum.

– Staden skrev i sitt underlag för områdesprogrammet att det var stor brist på grönområden i östra Midsommarkransen, ändå kom de fram till att prova förtätning här. Även om man kanske inte lägger ut en filt och har picknick här så ser ju vi som bor här att den används varje dag. Hundar på promenad och lag som tränar i Brännkyrkahallen som värmer upp.

Familjen Wilke på Nypongränd i Midsommarkransen vann mot staden, 30 planerade lägenheter byggs inte på plätten bakom deras hus.

Bara en meter från familjens tomtgräns skulle det nya hyreshuset börja. Foto: Johanna Kämpe

ANNONS

Fick rätt i högsta instans

Byggplanen överklagades till högsta instans. Såväl Mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen gett grannarna rätt. Familjen Wilke slipper insyn.

”… detaljplanen kommer att innebära betydande olägenhet i form av insyn för grannfastigheten”, står det i domen.

– Det har känts lite David mot Goliat, en liten fastighetsägare mot den stora staden. Men nu är det två domstolar som hållit med oss. Det känns som att det finns en rättvisa.

Familjen Wilke på Nypongränd i Midsommarkransen vann mot staden, 30 planerade lägenheter byggs inte på plätten bakom deras hus.

Det planerade bygget hade gett familjen insyn i bland annat sovrummet. Foto: Johanna Kämpe

Wedin: ”Måste tåla insyn”

Men i en stad med stor bostadsbrist behövs förtätningar, menar fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) som är besviken över domen.

– I en storstad får man tåla viss mån av buller och insyn. Vi måste ju förtäta.

Grannarna har rätten på sin sida, men enligt Dennis Wedin innebär ständiga överklaganden att staden måste hitta ny mark att bygga på.

– Det är inte konstigt att någon använder sin lagliga rätt att överklaga. Men det här pekar på ett övergripande problem i Stockholm. Sådana här domar leder till att vi pressas att ta ny mark i anspråk i stället för att förtäta.

Orolig att fler byggen stoppas

Han är också orolig över att domen kan leda till att fler byggplaner i staden stoppas.

– Jag är bekymrad över att det här kan få en spridningseffekt i andra delar av Stockholm, att domen blir ett prejudikat. Sannolikt innebär det här en begränsning av möjligheten att förtäta.

För grannarna och familjen Wilke är beskedet en lättnad, men för den som står i bostadskön betyder det att steget är än längre till en egen bostad.

– Beskedet måste bli att de här planerna nu inte går att genomföra. 30 hyresrätter är stoppade. Det kan låta lite, men domen kan också få betydelse för andra projekt, säger Dennis Wedin.

Fakta

Så säger lagen

Hur nära tomtgränsen som man får bygga är en lämplighetsbedömning som görs antingen i detaljplanen eller i det enskilda bygglovet. Lämplighetsbedömningen utgår i första hand ifrån kravet på att byggnadsverk placeras så att de inte innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. (2 kap 9 § PBL). Ofta handlar detta om ändrad utsikt eller skuggning.

Ibland finns det alltså bestämmelser i detaljplanen om hur nära tomtgränsen man får bygga och då grundar sig det på en bedömning om lämpligt avstånd beroende på typ av byggnadsverk som tillåts och även vilken verksamhet som tillåts i byggnadsverket, ett högt kontorshus kan till exempel kräva ett större avstånd än en enplansvilla. Men även när det saknas bestämmelser i detaljplanen om hur nära tomtgränsen man får bygga ska frågan om lämpligt avstånd prövas i bygglovet.

Källa: Boverket
ANNONS