ANNONS

Grannar varnar för trafikkaos

Kommunen vill bygga 150 nya bostäder vid Söraskolan.

Men grannarna protesterar – de varnar för trafikkaos och sörjer att kvällssolen kommer att skymmas av de nya husen.
ANNONS

– Visst förstår vi att samhällsutvecklingen måste fortsätta, men det känns tråkigt att uteplatsen vi investerade i för två år sedan, för att kunna njuta av kvällssolen, blir värdelös. Men det är trafiksituationen som är värst, säger Björn Gullberg.

Han bor på Simborgarvägen, vid Söraskolan, där Österåkers kommun vill bygga 150 bostäder – främst hyresrätter men även hyreslägenheter i radhus – på den grusplan och gräsyta som finns brevid sporthallen.

Byggplanen godkändes av kommunfullmäktige i våras.

Men nu har den överklagats till mark– och miljödomstolen av ett par grannar och den samfällighetsförening som företräder 155 hushåll i Söra.

Detta efter att länsstyrelsen i juni avslog deras första överklagande och godkände kommunens byggplan.

Det Björn Gullberg – och de andra grannarna – framför allt befarar är att det blir trafikkaos på Simborgarvägen, Margretelundsvägen och vid utfarten till väg 276 när invånarna i de nya husen ska samsas med trafiken från skolan för att ta sig ut ur området.

– Det är minst 300 bilar som ska ut från skolan, via Simborgarvägen, under en timme vid hämtning och lämning. Det kommer att bli trafikkaos, tror Björn Gullberg.

Men kommunen anser att trafikökningen blir acceptabel.

– Våra trafikberäkningar visar att det ska fungera, säger Hampe Klein (M), ordförande i byggnadsnämnden.

ANNONS

Flera grannar på Simborgar­vägen, inklusive Björn Gullberg, har alltså även protesterat mot att kvällssolen försvinner när hyresrätterna, som väntas bli fem­våningshus, byggs. Länsstyrelsen, som avslog det första överklagandet, förstod denna invändning, men skrev i sitt beslut att de boende får tåla en sådan förändring när staden växer.

Länsstyrelsen fann inte heller skäl att ge kommunen bakläxa för de trafikberäkningar som gjorts. Nu återstår att se vad mark- och miljödomstolen beslutar.