Grannarna oroliga för lukt från asfaltverket

Dålig lukt och rädsla för giftiga utsläpp.

Grannar till Vällsta asfaltverk har tröttnat på produktionen och kräver åtgärder från kommunen.

– Det är obehagligt att leva med denna lukt, säger Bo Schmidt som bor i området.

Tillsammans med flera andra som bor i närheten av Vällsta asfaltverk vill Bo Schmidt att kommunen ska sätta ner foten och kräva att Skanska, som driver asfaltverket, ska göra någonting åt lukten från asfaltproduktionen och samtidigt utreda utsläppen i luften. Men vid det senaste nämndmötet beslutade miljö- och hälso-skyddsnämnden att inte gå vidare med frågan.

– Vi tog ut en tjänsteman och luktade och han kunde konstatera att det inte var något att bry sig om, säger Jan-Erik Ek, moderat vice ordförande i miljö- och hälso- skyddsnämnden.

Men det här får inte Bo Schmidt att känna sig ett dugg lugnare.

– Att det kommer ut en tjänsteman och luktar lite känns inte som en speciellt trygg mätmetod år 2012.

det är inte bara lukten som irriterar. Det finns också en oro för att luften är hälsofarlig. Någon mätning har inte gjorts vid Vällsta utan Skanska hänvisar till en mätning gjord vid ett liknande asfaltverk i Varberg.

Mats Gunnarsson, produktionschef på asfaltverket, vill inte ge några garantier för att luften är helt ofarlig men utesluter inte att göra en undersökning även vid Vällsta.

– Om kommunen skulle vilja ha en undersökning så ställer vi upp.

Mats Gunnarsson säger att han förstår de boende i området.

– Absolut. Känner man av en lukt så vill man ju veta vad det är. Vi försöker minimera lukten och tittar på ny teknik för att göra det.

Samtidigt pågår en process i Mark- och miljödomstolen kring fortsatt produktion vid Vällsta. Skanska har ansökt om fortsatt och utökad bergtäkt och samtidigt fortsatt asfaltproduktion. Dom väntas falla i slutet av mars eller i början av april.

Bo Schmidt och de andra grannarna har fått presentera sina synpunkter för domstolen. Någon större förhoppning om att vinna har de dock inte men de har redan bestämt sig för att överklaga både nämndens beslut samt ett eventuellt negativt domslut från Mark- och miljödomstolen. Bo Schmidt tror också att fler kommer att protestera.

– Folk som bor här vet fortfarande inte att lukten kommer från asfaltverket och att luften kan vara farlig. När folk förstår det kommer fler att engagera sig, säger han.

Fakta

Rökgaser vid tillverkning

Asfalt består av sten och bindemedlet bitumen som är en tung oljeprodukt.

Asfaltmassa skapas genom att sten och bitumen värms upp i ett asfaltverk.

Vid den varma tillverkningen i asfaltverket bildas rökgaser som innehåller stoft och polyaromatiska kolväten.

Källa: Asfaltskolan