Välj ditt område
Det blir inga radhus i det gamla villaområdet.
Det blir inga radhus i det gamla villaområdet.

Grannarna vann – inga radhus i Enskede gård

Nyheter Byggbolaget ville riva en villa i Enskede gård och ersätta den med sex lägenheter i tre radhus. Grannarna överklagade och fick till slut rätt i Mark- och miljööverdomstolen.
Nu kan domen bli prejudicerande.

Enskede gård är över 90 år gammalt och ett av de första exemplen på trädgårdsstad. Området har ett högt kulturhistoriskt värde och både Stadsbyggnadskontoret och Stadsmuseet har vid flera tillfällen gett ut anvisningar för hur om- och tillbyggnad ska ske. Tonvikten ligger mer mot helhetsintrycket än de enskilda husen.

Här ville byggherren riva en villa för att ersätta den med tre huskroppar, tre radhus bestående av sex lägenheter. Stadsbyggnadskontoret beviljade bygglovet och menade att ”byggnaden är ett mycket gott exempel på anpassning av ett samtida/modernt tillägg i ett äldre bebyggelseområde”.

Grannarna överklagade bygglovet och får nu rätt i mark- och miljööverdomstolen. Domstolen menar att de tre sammankopplade huskropparna strider mot planens krav på ett öppet byggnadssätt. ”Avvikelsen kan inte anses vara liten eller förenlig med planens syfte.” står det i domen.

Detaljplanerna från tidigt 1900-tal har varit generösa och när villägarna köpt loss tomträtterna så försvann den reglering som fanns i tomträttsamtalen. Den här domen kan nu få betydelse för andra villaområden i Stockholm.

 

 

Din bästa Stockholmsguide

Fler nyheter från Hela Stockholm

Högsta Domstolen
Nyheter

Sålde knark i kiosk – får dom prövad

Nyheter

Flera ministrar har fått pulverbrev

Nyheter

Brev med pulver skickat till Ibrahim Baylan

Nyheter

Kör MC i löpspåren – på span efter blottare

Nyheter

Risk för kaos på Medis till helgen

Brott

Hemtjänst stal guldtand från åldring