Grannar slipper saftig nota för nya gator

Skårdalsbon Björn Küller i samband med en intervju för sju år sedan.
Skårdalsbon Björn Küller i samband med en intervju för sju år sedan.
Botkyrka kommun har länge velat göra en detaljplan, med nya vägar och nytt vatten- och avlopp i Skårdal intill sjön Aspen.
Men boende i området protesterar mot att de skulle få betala hundratusentals kronor för förändringarna.
Efter en dom i ett liknande rättsfall drar nu Botkyrka kommun tillbaka sina planer.

Botkyrka kommun ville göra en detaljplan för Skårdal, med nya vägar och nytt vatten- och avlopp. Enligt tidigare planer skulle alla boende i Skårdal få betala 133 000 kronor för upprustningen. Men andra boende med tillkommande tomter efter avstyckning skulle enligt kommunen få betala ytterligare 266 000 kronor den dag de ansökte om bygglov.

– Vägen och kommunalt vatten- och avlopp gör att värdet på fastigheterna stiger, sade kommunens tidigare exploateringschef Helene Hill i en intervju med Mitt i Botkyrka Salem för snart fem år sedan.

Fick stöd

Men grannarna fick stöd av organisationen Centrum för rättvisa.

– De som har den stora nyttan här är kommunen. Det är de som vill ha fler bostäder i området, sade Sebastian Scheiman, jurist på Centrum för rättvisa i samma artikel.

Prejudicerande dom

Nu har en prejudicerande dom från ett liknande fall i Norrtälje kommun gett Botkyrka kommun kalla fötter. I byn Midsjö hade Norrtälje kommun liknande planer, men här har nu mark- och miljööverdomstolen bestämt att det är Norrtälje kommun som ska ta hand om kostnaderna för nya vägar om området får en detaljplan.

Domen får nu Botkyrka kommun att dra tillbaka sina planer på detaljplan för Skårdal.

– Det här är precis vad vi boende i Skårdal vill. Planerna drog med sig så mycket kostnader. Vår väg skulle de bredda och asfaltera, säger Skårdalsbon Björn Küller Mitt i Botkyrka Salem träffat tidigare.

”Hårt belastad”

Aspen.

Kommunstyrelsen beslutade i måndags att Botkyrka kommun ska stoppa planerna. Botkyrka kommun menar dock fortfarande att det är angeläget att förbättra avloppshanteringen i området som kommunen skriver ”har en negativ påverkan på den redan hårt belastade sjön Aspen”.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige som har sista ordet att ta samma beslut.

– Det är en seger i så fall. Men jag ropar inte hej förrän allt är klart. Det har varit mycket vändningar genom åren, säger Björn Küller.

Fakta

Domen som gett kommunen kalla fötter

  • I byn Midsjö hade Norrtälje kommun liknande planer, som Botkyrka kommun hade för Skårdal.
  • I det fallet bestämde mark- och miljööverdomstolen förra året att det är Norrtälje kommun som ska ta hand om kostnaderna för vägarna.
  • Detta eftersom domstolen menade att planerna på en detaljplan för Midsjö i själva verket skulle göra Midsjö till en del av den intilliggande tätorten Rimbo.
  • I Rimbo har kommunen ansvar för alla kostnader för vägarna.
  • Skårdal i Botkyrka kommun ligger nära Vretarna i Tumba där kommunen tar kostnaderna för vägarna.
Källa: Botkyrka kommun