Grannarna störs av crossbanan

Motocrossklubben hoppas att utökade tider på crossbanan i Uringe blir ett lyft för både ekonomin och ungdomsverksamheten.

Men grannar till banan befarar att lugnet i skogen nu är förstört.

Botkyrka kommun gav i september MX Stockholm Motocrossklubb rätt till att köra mer cross på banan som ligger i närheten av länsväg 257, några kilometer från Rosenhill och Lida.

Kommunen hoppas att öppettiderna ska leda till att buskörning i skog och mark ska minska.

Klubben hoppas i sin tur på bättre ekonomi samt ett lyft för ungdomsverksamheten.

– Vi har haft för dåligt med tider för att kunna ha en bra ungdomsverksamhet, säger Jonas Modin som är ungdomsansvarig i MX Stockholm.

Bristen på tider har lett till att man har träning samtidigt som banan är öppen för allmänheten.

Enligt kommunens nya beslut kommer tiderna då klubben får köra på banan att öka markant.

Vintertid har det tidigare bara varit tillåtet för klubben att köra tre timmar om dagen på helgen.

Nu ska det bli tillåtet att köra två sjutimmarspass i veckorna, men också en timme extra både lördag och söndag. Keneth Jegefalk och Vivi Anne Ekholm tillhör de grannar som hoppas att länsstyrelsen ska riva upp kommunens beslut.

Paret har räknat fram att det blir tillåtet med åkning nästan tre gånger så mycket som i dag.

”Vi som bott i området i över 40 år vet att man aldrig vänjer sig vid de buller och oljud som uppstår runt banan”, skriver de i ett brev till myndigheten.

De kritiserar bland annat den bullermätning som kommunen grundar sitt beslut på.

– Bredvid ligger Svartkällskogens naturreservat. De ska räkna på buller i ett friluftsområde, säger Vivi Anne Ekholm.

Alexsandra Hellsten på Botkyrka kommuns miljöenhet försvarar beslutet.

– Enligt kartunderlaget ska alla fastigheter utom en i området klara gränsvärdena även för friluftsområde. För denna fastighet ska klubben förlänga en bullervall och sätta upp ett bullerplank, säger hon.

Akustikbyrån som levererat bullermätningen har mätt ljudet från crossarna på banan och stoppat in det i ett beräkningsprogram för att kunna se hur högt ljudet blir på olika platser.

– Samtidigt tar gränsvärdena inte hänsyn till om ljudet pågår under lång tid. Har ljudet ett värde som ligger uppemot gränsvärdet och det pågår under en hel dag så kan en del uppleva det som störande, säger han.