Grannarna tar strid för värdefull skog

Petra Lundgren med dottern Sonja och grannarna Kerstin och Börje Nilsson njuter av att ha skogen inpå knuten. Snart riskerar den att skövlas.
Petra Lundgren med dottern Sonja och grannarna Kerstin och Börje Nilsson njuter av att ha skogen inpå knuten. Snart riskerar den att skövlas.
Allt fler röster höjs mot att bebygga skogsområdet mellan Hökarängen och Farsta, vid Lingvägens slut. Upprörda grannar får stöd av miljö- och hälsoskyddsnämnden, som menar att projektet kan strida mot stadens egen miljöplan.

Oron bland grannarna på Lingvägen växer i takt med den kompakta grönskan utanför fönstren. Familjen Lundgren flyttade hit från Aspudden och fann ett litet paradis för barnen, med uteplats vid den gräsbevuxna gläntan bara tio meter från en vacker blandskog.

– Här kan man släppa barnen utan att behöva vara orolig för några bilar, säger Petra Lundgren.

Sedan kom chockbeskedet: Stadsbyggnadsnämnden vill avverka stora delar av skogen och bygga sex nya höghus. Mellan dem ska en bilgata löpa, ungefär där skogen börjar i dag. Inga träd kommer att kunna sparas inom planområdet.

Börje Nilsson är granne med familjen Berglund. Han menar att planen tycks vara gjord av ”byråkrater som kastat pil på en Farstakarta”.

– Jag välkomnar nya hyreshus, men det finns många andra platser som är betydligt mer lämpliga. Jag förstår inte varför de vill tränga in husen här, säger han.

Han får medhåll av miljö- och hälsoskyddsnämnden. I förra veckan beslöt de att avstyrka förslaget till detaljplan.

– Det är synnerligen olämpligt att bygga här. Jag blir bedrövad över att stadsbyggnadsnämnden ideligen kommer fram med förslag som det här. Det måste bli stopp på det, säger miljöborgarrådet Per Ankersjö (C).

Nämnden motiverar sitt motstånd med att skogen anses biologiskt värdefull och utgör ett viktigt samband mellan Fagersjöskogen och skogsområdena vid Drevviken-Flaten. I stadens egen miljöplan står dessutom att områden som är viktiga för den biologiska mångfalden ska stärkas.

– Ska man bygga hållbart måste man bygga närmare kollektivtrafiken, inte ute i en skog, menar Per Anckersjö.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår en alternativ plats att bebygga: Naturmarken mellan tunnelbanespåret och Saltvägen söder om Hökarängens tunnelbana. Den anses inte ha samma värde.

Thorbjörn Andersson, professor i landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet, tycker att det är bra att naturen värnas mot byggplaner.

– Alla bostäder kan inte byggas i Stockholm. Vi riskerar att förstöra de kvaliteter som finns här – ljus, fria ytor och tillgång till rekreationsområden i närmiljön, säger han.

Det är synnerligen olämpligt att bygga här.Per Ankersjö (C)

Fakta

Skogen fälls för 130 lägenheter

130 hyreslägenheter planeras vid Lingvägen i skogsområdet mellan mellan Kvickenstorpsskolan och tunnelbanespåret.

De sex nya husen skulle bli mellan fem och tio våningar höga och hamna på varsin sida om en ny infartsgata.

Planförslaget har varit ute på samråd. I höst väntas stadsbyggnadsnämnden fatta beslut.

Skogen i området räknas som blandskog och lövskog. Där växer bland annat ek.

Källa: Stockholms stad