Grannarna vill bevara vårdhem

Ett k-märkt före detta vårdhem i Hässelby villastad ska byggas om till bostadshus. Grannarna protesterar nu med bland annat namninsamling.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om det gamla vårdhemmet på Bergshamnsvägen 61 i Hässelby villastad som nu används som bostadshus för tre familjer. Vårdhemmet byggdes år 1926, men lades ner 1976. Stadsmuseet har klassat byggnaden som kulturhistoriskt värdefullt.

Fastighetsägaren vill nu bygga ut de nuvarande tre bostäder till sammanlagt nio lägenheter. Det inkluderar bygget av två nya parhus på tomten.

Framför allt är det fyra olika familjer i Hässelby villastad som har slagit sig samman och driver frågan för att bevara det gamla vårdhuset.

I en skrivelse till stadsbyggnadskontoret riktar de skarp kritik mot detaljplanen för ombyggnaden. Framför allt är det antalet bostäder på tomten som bekymrar dem.

– Det är många i området som är oroliga över ombyggnaden och vill bevara området som det är. Vi är oroliga för att utbyggnaden kommer att förstöra intrycket av den fina gamla byggnaden, säger Anna-Karin Löwhagen som bor i grannskapet.

Anna-Karin Löwhagen och hennes grannar har drivit frågan sedan i maj. I oktober startade de en namninsamling för att visa politikerna att frågan engagerar hela området.

Att vårdhemmet ska används till bostäder är alla parter överens om. Men enligt Anna-Karin Löwhagen räcker det med att hålla antalet bostäder nere till tre. Hon lyfter även trafiksäkerhetsfrågan som anledning till att begränsa byggandet.

– Vägen in till byggnaden är smal och det ligger ett dagis i nära anslutning. Den kommer att bli betydligt mer trafikerad när det byggs så pass många fler bostäder.

I december tas beslutet om byggnadens framtid.