Granne kräver stopp för stökig sopstation

Eckhardt 
Oetting.
Eckhardt 
Oetting.
Återvinningsstationen utanför Eckhardt Oettings hus svämmar ofta över av sopor. Nu kräver han att de ansvariga gör någonting åt problemet.

Sedan kommunen upplät mark till en återvinningsstation vid Elfviksvägen 92 för ett par år sedan har Eckhardt Oetting haft problem med sopor som staplas runt de sju containrarna. Och när containrarna blir fulla staplar folk skräpet bredvid.

Dessutom töms glascontainrarna 23.30 på kvällarna vilket väcker de boende i området.

– Det ser helt enkelt för jävligt ut. Folk ställer dit saker som inte ska vara där som möbler, trädgårdsavfall, stora metallföremål och batterier. De borde åka till Stockby sopstation, men de orkar väl inte. De borde skämmas, säger Eckhardt Oetting.

Trots att han har påtalat problemet till kommunen i ett par års tid har ingenting hänt.

– Jag ringer och mejlar till kommunen, men de verkar inte bry sig. Ingenting händer. De borde höra efter med entreprenören för att se hur det verkligen fungerar. Och vi skulle gärna vilja att kommunen sätter upp buskar och träd som skärmar av stationen från vår tomt.

Elisabeth Thelning, miljö- och avfallshandläggare på tekniska kontoret, är medveten om att sopor staplas bredvid containrarna.

– Det är ett mänskligt beteende, folk ställer bara ner soppåsarna och går. Stationen ligger lite avsides utan insyn, det är väl därför folk ställer sitt skräp där. I de allra flesta fall ser stationerna bra ut.

Har ni några planer på att se över problemet?

– Jag har bett vår entreprenör titta på detta, senast i förra veckan. Vi ska se över om vi ska utöka städningen där. Men att sätta upp buskar är inte aktuellt. Det finns en naturlig växtlighet i området.

Annica Dahlberg, informationschef på Förpacknings- och tidningsinsamlingen bekräftar att det varit extra stökigt vid stationen.

– Vi har precis bytt entreprenör och de håller på att skolas in. Och efter valborg brukar det vara som mest med skräp. Om det blir mycket och det är långt till nästa tömning ska man ringa oss så hämtar vi soporna på morgonen.

Varför tömmer ni glascontainrarna så sent som klockan 23.30?

– Oj, så ska det inte vara. Det ska vi följa upp, för jag vet att detta låter väldigt mycket.