ANNONS

Grannkommuner fortsatt oense om broavgift

nya Skurubron
Den nya Skurubron ska börja byggas i höst
Att ifrågasätta att bilisterna ska betala för nya Skurubron kan hota hela broprojektet, befarar Nackas politiska majoritet, Alliansen.
I grannkommunen Värmdö fortsätter de styrande politikerna att kräva att staten ska betala för bron.
ANNONS

En ny bro ska som bekant byggas över Skurusundet i Nacka.

Skurubron är enda landförbindelsen för de som bor öster om bron, som i Boo och Värmdö.

I Nacka har den politiska oppositionen ifrågasatt att nya bron ska bekostas med en avgift av de som kör på bron. Senast i maj behandlade kommunstyrelsen en motion av Nackalistan som föreslog att Nacka kommun ska omförhandla avtalet med staten. NL förelog att bron ”i så hög grad som möjligt” ska betalas av staten.

Avslog motionen

Den politiska majoriteten i kommunstyrelsen, Alliansen, avslog motionen med motiveringen att ett ifrågasättande av finansieringen kan ”äventyra hela projektet” och att avtalet bygger på att delar av kostnaden för bron ska betalas med avgifter för trafikanterna.

S, MP och V protesterade mot beslutet. S lät anteckna till protokollet att en avgift skapar orättvisa för de som bor på östra sidan om bron och för alla Värmdöbor. V, som egentligen är emot att en ny bro byggs som enligt partiet leder till utökad biltrafik, tyckte att om en bro ändå byggs är det inte ”rimligt” att bron betalas med  avgift utan staten bör betala. MP ville undersöka andra sätt att betala för bron.

Värmdö emot avgift

När Mitt i 2017 pratade med kommunstyrelsens ordförande i Nackas grannkommun Värmdö, Deshira Flankör (M), sade hon att hon skulle arbeta för att den nya Skurubron ska bekostas på annat sätt än med avgifter för trafikanterna.

När Mitt i hade en kontakt med Deshira Flankör under tisdagen, håller hon fast vid den uppfattningen:

ANNONS

– Jag har lyft frågan vid flertal tillfällen och blivit hänvisad till ingångna avtal. Värmdö har hela tiden motsatt sig brukaravgifter. Ännu är det inte fastlagt hur avgifterna ska tas ut utan bara att det ska tas ut.  Skurubron är en statlig bro och ska betalas av staten, inte av Värmdöborna.

Vi kommer att fortsatt lyfta frågan om statens ansvar för finansieringen

Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande i Värmdö

Ifrågasätter lagligheten

Deshira Flankör ifrågasätter om en avgift ens är laglig:

– Jag är starkt kritisk till statens ställningstagande till Värmdöbornas enda väg in till Stockholm och ifrågasätter lagligheten i det utifrån likställighetsprincipen. .

Alliansen i Nacka konstaterade i sitt svar på NL-motionen att eftersom vare sig nuvarande eller tidigare regeringar avsatt tillräckligt med pengar för en ny Skurubro fordras en avgift för trafikanterna som medfinansiering för att bron ska kunna byggas.

Byggstarten för nya Skurubron är planerad till hösten 2018. Bron beräknas stå klar i slutet av 2021.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Nacka direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.