Grannprotester stoppar master

Telia Sonera tvingas tänka om när det gäller utbyggnaden av 4G-nätet.

Byggavslagen i Vendelsö och Söderby överklagas inte.

Telia Sonera har haft planer på att uppföra ett radiotorn i Vendelsö och en mast i Söderby i syfte att bygga ut 4G-nätet.

I Vendelsö har det handlat om ett nästan 30 meter högt radiotorn, mellan idrottsplatsen och bostadsområdena vid Vendelsö allé. Till detta skulle två teknikbodar uppföras. I juli gav kommunen bygg­lov, men uppåt 40 kritiska grannar överklagade beslutet och länsstyrelsen avslog bygglovet i slutet av september.

I Norra Söderby, där en rad grannar varit oroliga för strålningsrisken och att fastighetsvärdena skulle sjunka, avslog kommunen i förra månaden bolagets byggansökan om en uppåt 30 meter hög mast och ett teknikskåp.

I båda fallen handlar det om att Telia Sonera skulle ta naturmark i anspråk från allmänheten.

– I Vendelsö skulle området inhägnas och man kan inte hålla allmänheten utanför på allmän plats på det sättet. Masten skulle också hamna för nära bostadsbebyggelsen och bli väl synlig i området, säger Hans Trapp, jurist på länsstyrelsen.

Det står nu klart att Telia Sonera inte kommer att överklaga besluten.

– I samband med den stora utbyggnadstakten för 4G, så kalkylerar vi med bygglovsavslag för några av våra ansökningar. Skillnaden nu är att det tar lite längre tid att bygga ut inom de aktuella områdena. Nu måste vi söka nya tillstånd, säger Kristina Hunter-Nilsson, kommunikationschef på Telia Sonera.

Har ni andra platser på gång i Haninge?

– Vi kommer att leta alternativ.

Fakta

Snabbare

4G står för fjärde generationens mobiltelefoni.

Hastigheterna ligger på omkring 100 megabit per sekund till mobila användare och 1 gigabit (1 000 megabit) per sekund till stationära användare.

I slutet av 2008 påbörjade Telia Sonera utbyggnaden av 4G-näten i Stockholm.