Grannsamverkan i Edsviken blir större – och brotten blir mindre

grannsamverkan-edsvik
Johan Månströmer hoppas att bildandet av förening kan stärka grannsamverkan.
Grannsamverkan har hjälpt till att minska brottsligheten i Sollentuna. Nu har det bildats en förening i Edsviken för att samla de olika grannsamverksgrupperna.
– Är vi fler så kan vi skapa en ökad medvetenhet, säger Johan Månströmer, ordförande i Edsvikens grannsamverkan.

Mitt i Sollentuna har tidigare skrivit om hur brottsligheten minskat kraftigt i kommunen. Arbetet med grannsamverkan har varit i hjälpande faktor i vissa anseenden.

I Edsviken har man nu bildat en grannsamverksförening. Man har bland annat skapat en styrelse som är tänkt att förnyas med jämna mellanrum.

– Det var en grupp eldsjälar som startade arbetet i slutet av 2016 . Vi vill inte se att det arbetet som gjorts ska rinna ut i sanden, säger Johan Månströmer.

Sollentuna extra utsatt

Sedan gruppens start i 2016 menar Johan Månströmer på att antalet grupper i området har nästan dubblerats och att de existerande grupperna har blivit mer aktiva. De började arbetet för att de upplevde det vara mycket inbrott och stölder under hösten 2016.

– När jag pratat med polisen har de sagt att Sollentuna och Järfälla är extra utsatta för exempelvis inbrott. Anslutningen till motorvägen gör att de kan ge sig av snabbt. Så det är viktigt att vi ställer upp och gör det svårare för tjuvar att agera, säger han.

”Vi vill gärna inspirera andra”

Att knyta sig ann fler personer är något som gör föreningen starkare och förhoppningsvis leder till ett tryggare Sollentuna, tror Johan Månströmer.

– Vi vill gärna inspirera andra grannsamverksagrupper i Sollentuna att organisera sig på liknande sätt. Jag tror att många andra brottas med tidvis sviktande engagemang i grannsamverkan, säger han.

En större, gemensam föreningen tror Johan Månströmer även kan stärka dialogen med kommunen och polisen om olika säkerhetsfrågor.

– Om vi lyckas bilda en stor förening så blir det lättare för oss att göra vår röst hörd. Något som är svårt om man är en liten grupp, säger han.

Styrelsen anser även att en stor grannsamverksgrupp är positivt ur fler perspektiv. Det skapar enligt dem en ökad kontakt mellan grannarna, vilket i sin tur generellt ökar trivseln i området.