Granntvist gick till högsta instans

FÅGELSÅNGEN Grannens tujor var så höga att de skymde kvällssolen, tyckte en villaägare i Fågelsången och anmälde det till Sollentuna miljö- och byggnadsnämnd. Nämnden höll med och förelade grannen att kapa ner minst två meter av tujorna med hot om vite. Grannen överklagade men fick inget gehör i läns­styrelsen. Då vände sig grannen till mark- och miljööverdomstolen och fick rätt.

Efter att ha besökt trädgården kom domstolen fram till att tujorna förvisso skuggade uteplatsen, men först framåt seneftermiddagen och inte mer än att det får anses ­acceptabelt.

Tvisten har pågått sedan hösten 2010.