Granntvist stoppar bygge i Bergshamra

"Vi har varit väldigt generösa", säger Anders Magnusson, Brf Bladet.
"Vi har varit väldigt generösa", säger Anders Magnusson, Brf Bladet.
Solnaberg lägger ansvaret på den tidigare fastighetsägaren, Capman, som planerade bygget.
Solnaberg lägger ansvaret på den tidigare fastighetsägaren, Capman, som planerade bygget.
Utanför försäkringsbolaget Ifs huvudkontor på Barks väg i Bergshamra har byggarbetena stannat av. Detta efter att Kronofogden förbjudit arbetet från att fortgå, till dess att fastighetsägaren Solnaberg kommer överens med grannarna, bostadsrättsföreningen Bladet, om hur det ska byggas om.

Sedan i tisdags står byggmaskinerna still på Barks väg i Bergshamra. Fastighetsägaren Solnabergs ombyggnation av området får vänta, har Kronofogden bestämt. Anledningen är att området – vägen, vändplatsen och gatubelysningen, ägs av både Solnaberg, och bostadsrättsföreningen Bladet på andra sidan vägen.

Förhållandet kallas ”gemensamhetsanläggning”, och för att få bygga om en sådan krävs godkännande från båda parter. Enligt Brf Bladet har de aldrig tillfrågats om den planerade utbyggnaden, och efter att flera gånger försökt nå överenskommelser med Solnaberg gick föreningen till slut till Kronofogden, som åkte ut och satte stopp för arbetet.

– De försöker på alla sätt köra över oss trots att de har hela lagverket emot sig. Det är David mot Goliat, om man säger så, säger Bladets ordförande Anders Magnusson.

Kronofogden: ”Försöker vara neutrala och agera medlare”

Anders Magnusson berättar att föreningen upprepade gånger suttit i möten med Solnabergs förvaltare, och från att bygget startade i våras fram till mitten av juni, trott att en överenskommelse skulle kunna nås. Men vid ett möte med företagets VD den 15 juni, fick bostadsrättsföreningen reda på att Solnaberg inte hade för avsikt att skriva på det avtal som utformats tillsammans. Då kontaktades Kronofogden, som beslutade om så kallad särskild handräckning – vilket innebär att arbetet måste stoppas.

Om Solnaberg, trots Kronofogdens beslut fortsätter att bygga, kan företaget krävas på miljonvite.

– Vi försöker vara neutrala och agera medlare. Men samtidigt kan vi inte låta den ens sidan köra på bara, så då har vi sagt ”stopp, ni får inte fortsätta bygga här förrän det här är avgjort”, säger Krister Jokela på Kronofogden.

Solnaberg hänvisar till tidigare ägaren

Anders Magnusson menar att bostadsrättsföreningen varit generösa med eftergifter till bolaget, men har inte bemötts med samma samarbetsvilja. För bostadsrättsföreningen handlar det om att även föreningsmedlemmarna ska få ta del av de nya parkeringsplatser som planeras.

Solnaberg menar å sin sida att ansvaret ligger på den tidigare fastighetsägaren, bolaget Capman. När Solnaberg köpte fastigheten förra året var ombyggnationen redan planerad, och Solnaberg menar att överenskommelsen mellan parterna innebar att Capman hade ansvar för att slutföra projektet.

– Vi beklagar att det är så här, självklart, men vi anser att det är en tvist mellan Capman och Bladet. Sen är vi tekniskt ägare av bolaget som äger fastigheten. Men hela ansvaret för byggprojektet är Capmans, säger Solnabergs VD Torbjörn Wiberg.

Capman å andra sidan, hävdar att ansvaret vilar helt på Solnaberg, som äger fastigheten.