Gränskaos vid Douglas marina

På Lantmäteriet karta från 1936 saknar Douglas mark tydliga gränser i Säbyviken.
På Lantmäteriet karta från 1936 saknar Douglas mark tydliga gränser i Säbyviken.
Detaljplanen för familjen Douglas omdiskuterade marina i Säbyviken har stött på nya problem. Efter kontakter med Lantmäteriet har motståndare till marinan upptäckt att det är oklart om vattnet verkligen tillhör Douglas.

– Det var så vi trillade av stolen när vi fick veta det, berättar Marianne Lidbrink, ordförande för Rydbo Saltsjöbads fastighetsägareförening.

– Lantmäteriet förordar att man ska göra en utredning för att fastställa ägandestatusen på vattnet.

Det var när föreningen skulle överklaga att man inte fått överklaga kommunens detaljplan för Säbyviken som man fick besked från Lantmäteriet att det är oklart vem vattnet i Säbyviken tillhör, och var gränserna går.

Oklart vem som äger vattnet i Säbyviken

I sin detaljplan har Österåkers kommun utgått från att vattnet där marinan ligger tillhör familjen Douglas, men det verkar inte längre vara säkert.

Mitt i har tagit del av mail från Lantmäteriet som uppger att Douglas jättefastighet Rydboholm 2:1 ”inte har någon andel i det vattenområdet (…) som angränsar mot Svavelsö 1:1.

”Vattenområdet är därmed outrett”, skriver Lantmäteriet och upplyser att det även gäller det område där småbåtshamnen ligger.

”För att få reda på vem som äger vattenområdet utanför er strand måste särskild utredning göras” skriver Lantmäteriet.

Österåkers kommun vill inte utreda

Efter upptäckten har Rydbo Saltsjöbads fastighetsägareförening frågat om inte kommunen kan initiera en sådan utredning, men intresset därifrån har varit svalt.

– Jag blir bara mer och mer förvånad hur kommunen sköter sin förvaltning. Ägandestatusen ska ju vara klar när man tar en så stor plan. Det ingick inte i min värld att inte det var klart, säger Marianne Lidbrink till Mitt i.

När Mitt i kontaktar Lantmäteriet framgår det att fastigheter som inte ens gränsar till Säbyviken kan ha del av vattnet, och därmed rätt att bestämma över det.

– Fastigheter kan vara en del i en samfällighet och ha del i Rydboholms vatten. Då måste alla fastigheter vara överens om man ska göra något, om man inte bildat en samfällighetsförening, säger Mia Jansson, arkivarie på Lantmäteriet.

I mail till Mitt i skriver Carl Douglas att han aldrig förr hört talas om att det skulle kunna finnas oklarheter kring gränsdragningen.

Grannar fick rätt att överklaga

Under sommaren beslutade Mark- och miljööverdomstolen att även Rydbo Saltsjöbads fastighetsägareförening har rätt att överklaga detaljplanen, eftersom föreningens medlemmar, främst de på Svavelsö, påverkas om marinan byggs ut.

Det innebär att detaljplanen nu har överklagats av tre parter – Rydbo Saltsjöbads fastighetsägareförening, Naturskyddsföreningen i Österåker samt en privatperson.

Det är oklart om och hur gränsfrågan kommer att påverka Mark-och miljödomstolens beslut i frågan.