Granskning fick nobben

HEMMESTa Turerna kring Värmdövallen ska inte genomgå en granskning. En oenig kommunfullmäktige avslog i förra veckan motionen om en granskningskommission.

Kommunrevisionen riktade först stark kritik mot att skriftliga underlag saknades när kommunen beslutade att gå i borgen för skuldsatta Värmdövallen AB. Sedan visade det sig att kommunen hade fått information om bolagets projekt genom 32 protokoll från byggmöten.

Socialdemokraterna ville tillsätta en kommission för att gå till botten med hur det gick till när kommunen gick i borgen för det skuldtyngda bolaget och senare köpte idrottshallen Värmdövallen.

Motiveringen till avslaget var att kommunen har lärt sig av sina misstag och antagit en policy för borgen till föreningar och deras bolag.