Granskning kan hota omdebatterat bygge

Planen är att bygga 200 sjönära bostäder i området Henriksberg i Axelsberg. Men nu granskar länsstyrelsen stiftelsen bakom bygget.

– Vi har funnit en hel del brister, säger Annika Oldenburg, jurist vid läns­styrelsen.

Stiftelsen Neijp-Henriksberg är en av ägarna till det sjönära ­småindustriområde som kan komma att omvandlas till ett nytt bostadskvarter med 200 ­lägenheter. Länsstyrelsen har dock efter ett tips startat ett tillsyns­ärende av stiftelsen.

Och i en granskning av senaste årsredovisningen, för räkenskapsåret 2013, har man funnit en rad brister. Framför allt undrar länsstyrelsen varför det inte ­redovisats någon utbetalning till stiftelsens huvudsakliga ändamål – att främja naturvården i Sverige.

– Jag vill veta varför stiftelsen har så mycket pengar som den inte använder till sitt ändamål, säger Annika Oldenburg.

Stiftelsen, som grundades 1986 av två makar, har stadgar som säger att 80 procent av ­nettoavkastningen ska gå till ­naturvårdsändamålet, genom bidrag till ­särskilda objekt eller genom bidrag till stiftelsen svenska Världsnaturfonden WWF.

I stadgarna framgår också att nödvändiga medel ska avsättas för fastighetens framtida behov och underhåll. Länsstyrelsen tolkar det som att stiftelsens ändamål är att bevara Henriksberg.

Kan byggplanerna gå stick i stäv med stiftelsens syfte?

– Det kan man säga, det finns sådana farhågor, säger Oldenburg, som nu vill veta hur stiftelsen ser på saken.

När Lokaltidningen Mitt i kontaktar Lars-Erik Bergqvist, en av stiftelsens två styrelseledamöter, vill han inte svara på frågan om ­varför det inte redovisats något bidrag till naturfrämjande ändamål. Däremot säger han att hyresintäkter gått till planeringen av bygg­projektet och framhåller hur positivt det är att utveckla området med bostäder.

– Den sanering som ska göras av kemikalier i jorden kan man verkligen kalla ett naturvårdsprojekt.

Men anser ni att bygg­projektet är förenligt med stadgarna i stiftelsen?

– Det ska vi yttra oss om till länsstyrelsen. Sedan är det länsstyrelsen som får pröva detta.

Fakta

Bostadsprojektet vid vattnet är omtvistat

Det planerade bostadsprojektet i Henriksbergsområdet är omtvistat.

Grannen, 4H-gården Eolshäll, har protesterat mot att bygget hamnar för nära deras djur och hagmark och är kritisk till att samlokaliseringen inte utretts ordentligt.

Stadsmuseet har haft invändningar mot att kulturhistoriskt intressanta byggnader rivs.

Två JO-anmälningar har gjorts av stadsbyggnadskontorets sätt att handlägga byggprojektet.