Gräsligt förslag om badet

Anlägg en ny gräsmatta vid Farstabadet för att minska trängseln bland badgästerna, föreslår en Farstabo i ett medborgarförslag.

Är badsäsongen redan här? Njae, men den närmar sig. En badsugen invånare har författat ett medborgarförslag för att minska trängseln vid Farstabadet: Anlägg en ny gräsmatta i slänten nordväst om badstranden.

Förslagsställaren är orolig att den förskolebarack som ställts upp vid badet ska göra att det blir ont om plats i sommar. ”Det har varit trångt för de badande redan förut under vissa sommardagar”, skriver han.