Gräsytor ska bli blomstrande ängar

Flera gräsytor i stadsdelarna Vårberg och Bredäng ska bli ängar.
Flera gräsytor i stadsdelarna Vårberg och Bredäng ska bli ängar.
Flera gräsytor runt om i Skärholmen ska förvandlas till slåtterängar. Förhoppningen är att bland annat locka till fler småkryp.

I stället för att som tidigare klippa gräset med gräsklippare sex till nio gånger om året, ska en traktor nu istället slåttra gräset en gång om året och samla upp det. Resultatet ska bland annat bli att locka till sig småkryp, vilket gör att den biologiska mångfalden ökar.

Det handlar om sju olika gräsytor i Skärholmen som ska förvandlas till ängar. I området Vårberg blir det vid Vårbergs sjukhem, Vårbergsvägen och Skärholmsvägen. I Bredäng ska ängar få växa fram vid Mälarhöjdsbadet och vid Ålgrytevägen.

Förutom att öka den biologiska mångfalden är målet också att minska på tidskrävande gräsklippning och likadant med bensinförbrukningen.

Förvaltningen påpekar dock att det till en början kan se eftersatt ut när gräset blir högt. Men förhoppningen är att det långsiktigt ska vara en blomstrande äng om somrarna.