Gräsplätt kan bli nytt kommunhus

Järfällas kommunhus är gammalt, omodernt och dyrt.

Nu kan ett nytt byggas på en gräsplätt i Jakobsbergs centrum.

Den 18 juni beslutade kommunstyrelsen om att tillsätta en utredning för ett nytt kommunhus. I dag har kommunens tjänstemän och politiker en yta på nästan 16 000 kvadratmeter. Nuvarande lokaler är dock över 50 år gamla och omoderna.

– Lokalerna är inte ändamålsenliga, de är inte moderna, säger Lars Björnsson, projektledare.

I dag sitter politiker och administration i tre olika hus. Det är också brist på mötesplatser. Lokalerna byggs ständigt om, allteftersom verksamheter flyttar in och ut. De är också väldigt dyra. Kommunen betalar 30 miljoner kronor per år i hyra till Järfällahus, som äger fastigheten.

Kommunens tjänstemän ska nu utreda om det går att bygga på grönytan mellan Vasaplatsen och Ynglingavägen. I lokalerna skulle ett medborgarhus och lokaler för politikerna och tjänstemännen finnas.

Att bygga på grönplätten skulle vara en fördel då platsen ligger nära kommunikationer, enligt Lars Björnsson.

Någon gång nästa år kan ett förslag finnas färdigt. I dag vet man inte vad ett nytt kommunhus skulle kosta, eller hur stort det skulle bli.

– Det ska inte bli dyrare än dagens lokaler, säger Lars Björnsson.

Här kan ett nytt kommunhus byggas.