Gratis att gå på museum

Stockholm En lång rad statliga museer ska få gratis inträde. Det meddelar regeringen som i sin budgetproposition för 2016 föreslår att 80 miljoner kronor avsätts för detta. Förslaget är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

De museer i Stockholm som, om budgeten röstas igenom, blir gratis är Armé­museum, Etnografiska museet, Hallwylska museet, Historiska museet, Kungliga myntkabinettet, Livrustkammaren, Medelhavsmuseet, Moderna museet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Sjöhistoriska museet, Statens centrum för arkitektur och design samt Östasiatiska museet.