Gratis kollektivtrafik på sommarlovet

Gratis kollektivtrafik för unga kan bli verklighet i sommar.
Gratis kollektivtrafik för unga kan bli verklighet i sommar.
Gratis kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet. Det kan bli verklighet redan i sommar. Om landstinget tackar ja till regeringens erbjudande, vill säga.

Regeringen vill satsa 350 miljoner kronor om året tre somrar framåt på gratis kollektivtrafik för unga. Detta för att alla, oavsett ekonomisk situation, ska kunna ta sig till fritidsaktiviteter och sommarjobb, enligt regeringens förslag.

Avgiftsfrihet skulle gälla unga i årskurs 6-9 och årskurs 1-2 på gymnasiet.

Uppskov för Stockholm

Frågan är ute på remiss till kommuner och trafikmyndigheter i hela landet. Så även hos Stockholms läns landstings trafikförvaltning. I morgon, fredag, ska remissvaren vara inne hos Näringsdepartementet.

Men Stockholm har fått respit och ska komma in med sitt svar senare denna månad.

Enligt förslaget får Stockholm drygt 77 miljoner kronor i bidrag för att låta unga åka gratis med SL:s bussar, pendeltåg och t-banor under sommarlovet. Stockholm med sina 154 796 unga i de åldrarna får därmed det största bidraget.

Kan införas i sommar

Om landstinget säger ja tack, vill säga, och ansöker om pengarna. Frågan utreds nu hos trafikförvaltningen.

– Vårt remissvar gäller själva förordningen. Om vi sedan ska ansöka om pengarna blir det en fråga för trafiknämnden. Säger de ja så kommer vi att göra vårt bästa för att införa avgiftsfrihet i sommar, säger Henrik Palmér vid trafikförvaltningen.

Beslut i april

Hur gratisåkandet sedan ska hanteras rent praktiskt är också en senare fråga. Men det kommer inte att gå att åka utan biljett, utan någon form av gratisbiljetter måste utfärdas.

– Nu sammanställer vi remissvaren och hoppas att regeringen fastställer förordningen i april. Då skulle avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar kunna införas redan i sommar, säger handläggaren Magnus Axelsson på Näringsdepartementet.