Gratis kurs peppar kvinnor

Träning på gym är bra för hälsan.
Träning på gym är bra för hälsan.
I höst kan unga kvinnor som saknar arbete och studier gratis prova på olika träningsformer i Skärholmens simhall.

– De är svårast att nå, därför satsar vi på dem, säger ungdomskonsulenten Daria Abdulrahman.

Kvinnor mellan 20 och 29 år som saknar sysselsättning och kontakt med myndigheter är svårast att nå för Jobbtorg Stockholm, som hjälper arbetslösa till arbete. Därför har Daria Abdulrahman, ungdomskonsulent vid Jobbtorget Unga Skärholmen, fått i uppdrag att försöka nå dessa kvinnor och erbjuda dem en ”Må Bra Träningskurs” i Skärholmens simhall.

– Tanken är att de ska fastna för någon av aktiviteterna de får testa, få bättre fysisk hälsa, bättre självkänsla och hjälp att bryta sin isolering, säger hon.

Kursen, som startar den 22 september, varvar teori kring hälsa, kost och stress med olika träningsformer. Den ges vid sex tillfällen och är gratis.

– Kvinnorna kan komma hit helt förutsättningslöst. Om de skriver in sig på Jobbtorget när kursen är över får de ett gratis gymkort i tre månader, berättar Daria Abdulrahman.

Jobbtorg Stockholm erbjuder dessutom alla arbetssökande som är 20–29 år och inskrivna på Jobbtorget ett gratis hälsosamtal och en gymintroduktion på den lokala sim- och idrottshallen. Efter det får man gratis gymkort.

Mer information finns på Facebooksidan Unga på Språng.