Gratis nattparkering försvinner

Många Vasastadsbor parkerar sin bil på stora gator som S:t Eriksgatan och Odengatan.

Det har hittills varit gratis över natten. Men snart höjs timtaxan från noll till 15 kronor.

Att det är knöligt både att hitta parkeringsplats och att komma fram på gator där det dubbelparkeras är alla bilburna Vasastadsbor smärtsamt medvetna om.

Många snurrar varje kväll runt på jakt efter en p-plats efter dagens slut.

Lika många irriterar sig på trafikproppar som uppstår när lastbilar och andra fordon ställt sig jämte parkerade bilar.

Problemet blir inte mindre av att vi stockholmare väntas bli 25 procent fler fram till 2030. Staden vill att fler av oss ska välja kollektivtrafiken och om det ska bli möjligt måste det bli lättare för bussarna att komma fram.

För att få bort bilarna från gatan vill staden få in dem i parkeringshus och p-garage.

– Det finns ganska mycket plats i p-hus. En hel del garage i fastigheter har omvandlats till andra verksamheter, säger Mattias Lundberg som är chef för trafikplaneringen på trafikkontoret.

Att många garage i innerstan inte längre används för bilparkering visade en inventering av äldre hus på Söder som trafikkontoret lät göra. Drygt tre fjärdedelar av garagen hade gjorts om till verkstäder, lager eller butiker.

Trafikkontoret tror att om det är mycket billigare att stå på gatan letar fastighetsägarna efter andra sätt att hyra ut garagen.

Men staden äger varken p-husen, det gör bolag som Stockholms Parkering, eller bostadshusen med garage i källaren.

Trafikkontoret kan varken påverka p-huspriserna eller tvinga fastighetsägarna att återställa garage som kommit att användas till annat.

– Nej, det råder vi inte över. Men om vi minskar skillnaderna i kostnad kan vi i alla fall få några att flytta inomhus.

Samtidigt säger sig innerstadsborna inte vara så priskänsliga. När trafikkontoret frågade vad de tycker är viktigast hamnade möjligheten att snabbt och lätt hitta en p-plats högst på listan. Avgiften var inte lika viktig. Så frågan är hur stor effekt avgiftshöjningarna får.

– Det tror vi ju att de får. Men vi har tänkt att vi ska följa upp vad som händer, säger Mattias Lundberg.

Eftersom innerstadsbornas inkomster ökat mer än i resten av staden under senare år kan man anta att fler av oss äger bil, trots att vi inte behöver den för att ta oss till jobbet. Så frågan är om lösningen inte ligger i att få oss att släppa den?

– Ja, fler innerstadsbor äger nog bil nu. Jag har personligen inga problem med det. Men då vill jag inte att de ska stå på gatan utan i parkeringshus eller garage och betala sina kostnader. Men om p-platserna på gatan är för billiga eller inte är ju ytterst en politisk fråga. Däremot är det viktigt att prisskillnaden mellan p-platser på gatan och i garage inte blir för stor. Annars utnyttjas inte garagen.

Att parkera på Odengatan kommer att kosta 26 kronor under dagtid och 15 kronor på natten när staden ändrat taxorna.

Om vi minskar skillnaderna i kostnad kan vi få några att flytta inomhusMattias Lundberg

Fakta

Så ändras p-reglerna i Vasastan

På de stora gatorna: S:t Eriksgatan, Torsgatan, Karlbergsvägen och Odengatan, ändras timtaxan från 15 till 26 kronor dagtid och från 0 till 15 kronor kvällar och helger.

I citykärnan får fler gator grön biljett, med dyrast avgift, och zonen för citytaxa blir större.

Taxeförändringarna genomförs till sommaren.

Reglerna för boendeparkering ändras successivt under året.

Källa: Trafikkontoret