Gratis simskola för barn efter S-förslag

simning
S tycker att det är särskilt lämplig att alla barn i en skärgårdskommun lär sig simma.
Nu ska Österåkers kommun, precis som Göteborg, införa gratis simundervisning för alla barn i förskoleklass. Det blev klart på årets sista fullmäktigemöte i måndags. Den styrande alliansminoriteten röstade emot, men kördes över av oppositionen.

– Tänk på hur många liv det förmodligen räddar i framtiden om alla är simkunniga i kommunen, sa Kristina Embäck (S), initiativtagare till motionen. Hon  var mycket nöjd efter fullmäktiges beslut.

Kristina Embäck (S)

Kristina Embäck (S), initiativtagare till förslaget.

Beslutet att erbjuda alla förskolebarn i kommunen gratis simundervisning fattades med 26 röster mot 25. Den styrande alliansminoriteten röstade mot förslaget.

– Vi tycker att det är bra. Men att veta vad det har för ekonomiska konsekvenser är relevant, sa Kenneth Netterström (M), skolnämndens ordförande, i debatten innan beslutet.

Det är säkert värt pengarna

– Det är säkert värt pengarna, men vi behöver ordning och reda.

Den invändningen avfärdades av bland andra Björn Molin (RP) som menade att simundervisningen bara kostar några hundra tusen, ställt mot vinsterna med förslaget och att kommunen gått med plus det senaste åren.

Förslaget från S som lades redan i november förra året innebär att Österåker ska erbjuda och arbeta fram en organisation ”i syfte att erbjuda alla barn i förskoleklass, samt de barn som är något äldre som inte kan simma, kostnadsfri undervisning”.