Gratis SL-kort till bilister väcker ilska

SL:s erbjudande om två veckors gratis SL-kort till Tyresöbilister har mötts av sarkasmer.

Beskedet kommer samtidigt som SL intensifierar sina kontroller på röda och blå linjen.

Alla som vill ha bra och billig kollektivtrafik har fått en rad dåliga nyheter den senaste tiden. Taxan för SL-kortet ska höjas och turtätheten på vissa linjer ska bli sämre. I förra veckan stod det också klart att SL utökar kontrollerna på de linjer där man ser att det plankas mest.

Enligt Jesper Pettersson, pressansvarig på landstinget, handlar det bland annat om tunnelbanans röda och blå linjer.

Samtidigt meddelade Tyresö kommun i förra veckan att bilister i Tyresö ska erbjudas gratis SL-kort i två veckor. Syftet är att locka vanebilister till kollektivtrafiken så att köerna på Tyresövägen glesas ut. SL bjuder på tvåveckors­korten.

Mårten Michanek i Skärholmen är en av flera som reagerat.

– Det är talande för hur man jobbar mot olika grupper i samhället. Man utför masskontroller i stans fattigaste områden. Samtidigt ska Tyresöbor, som inte är särskilt fattiga, få gratis SL-kort och övertalas att åka kollektivt, säger han.

Jesper Pettersson förstår att det väcker funderingar, men menar att det långsiktiga syftet för både gratiskorten och de intensifierade kontrollerna är att öka landstingets intäkter.

Försöket med gratis SL-kort för bilister i Tyresö startar i mitten av april. Alla hushåll med bil kommer att få ett erbjudande hem i brevlådan och erbjudandet gäller fyra personer.

Ett liknande försök prövades hösten 2014, men då fick bara anställda på kommunen och de som bor i östra Tyresö prova.

Fakta

Så slutade förra försöket

860 bilförare i Tyresö fick gratis SL-kort i två veckor hösten 2014.

82 procent använde kortet under perioden.

29 procent åker mer kollektivt nu än före testperioden.

15 procent tyckte att det var enklare att åka kollektivt än väntat.

Källa: Tyresö kommun