Gratis test under klamydiatimmen

Varje måndag är det klamydiatimme på ungdomsmottagningen i Huddinge.

Fler tester – och fler killar – är målet med den nya drop in-mottagningen.

Varje måndag är det gratis att gå och testa sig för klamydia om du är mellan 13 och 23 år gammal.

Provtagningarna sker på ungdomsmottagningen i Huddinge mellan klockan 15 och 16.

Tanken är att fler ska våga komma och testa sig, säger Kristina Lundberg, enhetschef för ungdomsmottagningen.

– När alla är där i samma syfte behöver ingen känna sig utpekad. Alla som går dit den timmen kan känna sig bekväma med att de andra också är där för att ta ett prov.

Under klamydiatimmen tillåter man inga andra besök än just provtagning för könssjukdomar. Man behöver inte boka tid.

Förutom den psykologiska effekten är det också praktiskt för ungdomsmottagningen att helt fokusera på provtagning.

Enligt Smittskydd Stockholm så har antalet klamydiafall minskat jämfört med 2012. På Huddinges ungdomsmottagning minskade klamydiafallen mellan 2012 och 2013, från 170 till 123 stycken.

De flesta smittade är mellan 15 och 29 år gamla och det är fler kvinnor än män som får klamydia.

En klamydiamåndag kan också vara ett sätt att försöka nå killar, som inte besöker ungdomsmottagningen i samma utsträckning som tjejer gör.

– Har man väl satt sin fot där och gjort ett test så är det lättare att komma tillbaka om man har andra problem. Och har man klamydia så gör vi en smittspårning och det är bra att det görs från killarnas sida också, säger Kristina Lundberg.

Fakta

Är vanligt bland unga

Klamydia är den vanlig­aste könssjukdomen i Sverige bland ungdomar.

Klamydia orsakas av en bakterie som sprids via oskyddat sex och kan leda till sterilitet.

Ungdomsmottagningen har också övrig drop in-mottagning varje vardag mellan 8.30 och 9.30 samt på tisdagar mellan 15 och 16.

Källa: Huddinge kommun, Vårdguiden