Fler gratisaktiviteter för barn i sommar

Aktivitetsstöd idrottsföreningar; Innebandy; idrott; unga vuxna; satsning på idrotten
Pengarna ska främja integrationen och möjliggöra möten över sociala gränser.
Det är långt till sommaren men redan nu kan Danderyd börja planera för fler aktiviteter. Regeringen avsätter pengar till kommuner som arrangerar aktiviteter för barn på sommarlovet. Kravet? De ska vara gratis för deltagarna.

Efter ett regeringsbeslut i december kommer 200 miljoner att delas ut till Sveriges kommuner i en satsning på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6–15 år. Av dessa tilldelas Danderyd nästan 123 000 kronor.

Summan är framtagen baserat på statistik över antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd i respektive kommun.

För pengarna ska Danderyd ordna aktiviteter som ligger utanför den ordinarie verksamheten i kommunen och stimulera både flickors och pojkars deltagande. Dessutom ska aktiviteterna främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Föreningar kan bidra

Danderyd kan fritt välja hur sommarlovsaktiviteterna ska bedrivas. Dessa kan bedrivas i egen eller annans regi, till exempel föreningar.

Aktiviteterna ska vara gratis för deltagarna och alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.

Det statliga bidraget är en regeringssatsning under två år och till 2019 kommer ett lika stort belopp att betalas ut för samma ändamål.