Gratisfärjan till Årsta holmar går även i år

Årsta holmar Den som missade chansen att i augusti och september förra året ta gratisfärjan över till Årsta holmar får en ny chans senare i år.

Det är trafiknämnden som beslutat att låta färjan trafikera den korta sträckan även i år, om än med en något glesare turlista.

Årsta holmar har hittills varit en svårtillgänglig del av Stockholm med ett delvis unikt djur- och växtliv.