Inget sommarlovskort i SL-trafiken 2019

Sommarlovskortet kommer inte tillbaka.
Sommarlovskortet kommer inte tillbaka.
Sommarlovskortet för länets unga infördes förra året med statliga pengar. I år finns ett överskott från fjolårets budget och oppositionen i region Stockholm kräver att kortet ska återinföras. Men trafikförvaltningen ger inte gehör för förslaget.

Sommarlovskortet infördes förra året efter en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i riksdagen. 350 statliga miljoner kronor avsattes per år fram till 2020 att fördelas mellan landets regioner.

Men i budgeten för 2019, som drevs igenom i riksdagen efter höstens val, finns inga pengar ämnade för detta. Så nu är det upp till varje region om de vill erbjuda gratis kollektivtrafik till sommarlovslediga.

Gick med vinst på kortet

Region Stockholm (landstinget) fick 79 miljoner kronor till satsningen förra året. Det skulle täcka den förlust som uppstod när unga inte behövde köpa fritidskort och andra biljetter, samt till produktion och administration av korten.

Men alla pengar gick inte åt. Hälften finns kvar. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har nu i en skrivelse till trafiknämnden krävt att satsningen genomförs även i år.

”Att alla unga kan resa med kollektivtrafiken under sommaren oavsett var de bor eller deras föräldrars inkomst är en fråga om jämlikhet och lika möjligheter” skriver de.

Avråder från att återinföra

Men de verkar inte få gehör. Trafikförvaltningens tjänstemän har utrett frågan, och vid nämndens möte den 14 maj avråder de från att återinföra sommarlovskortet.