ANNONS

Grävarbete vid Odenslunda skola

Vägarbete mellan Eddavägen 2 och 16 i Upplands Väsby vid Odenskolan
Delar av Eddavägen, i närheten av Odenskolan, grävs upp.
Kommunen ska byta vatten- och avloppsledningar på Eddavägen. Delar av gatan grävs upp och arbetet beräknas pågå fram till sommaren.
ANNONS

Delar av Eddavägen, söder om Odenskolan, kommer att stängas av för både gång- och biltrafikanter.

Enligt kommunens enhet för anläggningsprojekt kommer vägen mellan korsningen Eddavägen/Frejavägen och Rosendalsvägen att påverkas.

Enheten uppmanar även trafikanter att följa gällande trafikregler under vägarbetena, och att vårdnadshavare till barn vid Odenskolan undviker bilen vid hämtning och lämning om möjligt.

Arbetet är en del i kommunens byggprojekt av ett nytt vård- och äldreboende i Odenslunda.

ANNONS