Gravid nekades ersättning för resor

Nyheter En kvinna anställd på kustbevakningen i Vaxholm har anmält arbetsgivaren för diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Enligt anmälan blev kvinnan omplacerad i tjänsten när hon blev gravid, vilket arbetsgivaren är skyldig att göra.

Vid förflyttningen fick hon betydligt högre reskostnader men kompenseras inte för de utläggen. En manlig kollega med samma resväg får dock full reseersättning, uppger hon i sin anmälan.

DO har dock beslutat att inte behandla ärendet som eventuellt ska skickas till annan instans.