Gravid tog droger – fick ingen vård

Ett barn skadades troligtvis till följd av att mamman hade missbrukat narkotika under graviditeten.

Men trots att socialtjänsten visste om missbruket inleddes aldrig någon vård.

En gravid kvinna från Söderort missbrukade amfetamin trots att hon var gravid. Detta kom fram vid ett besök hos mödravården.

Kvinnan berättade då att hon var orolig för att hennes missbruk skulle skada barnet.

Men kvinnan lyckades inte sluta med drogerna och när hon inte dök upp till sina planerade sjukvårdsbesök gjordes en LVM-anmälan. En sådan anmälan betyder att socialtjänsten ska kopplas in och vara vägledande och hjälpa människor att komma ifrån drog- och alkoholmissbruk.

Mördravården var vid flera tillfällen i kontakt med socialtjänsten i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning om att kvinnan skulle få vård enligt LVM eftersom det visade sig att hon fortsatte att ta droger.

Men socialtjänsten inledde aldrig någon vård för kvinnan – däremot erbjöd de henne ett boende där hon bodde fram till ett par dagar innan förlossningen då hon försvann igen.

Efter förlossningen placerades barnet på jourhem och därefter i familjehem.

Vårdnadshavarna tyckte att barnet låg efter i sin utveckling och när barnet var två år gjordes en kontroll. Läkaren konstaterade då att barnet hade en beteendestörning och att det låg långt efter i tal- och språkutveckling.

Efter anmälan har Inspektionen för vård och omsorg konstaterat att samarbetet mellan socialtjänsten och mödravården varit bristfälligt.

Många unga fast i knarkinsats

Söderort Polisen i Söderort genomförde under två veckor i september den sjätte upplagan av Gåsen, en specialinsats för att upptäcka missbruk hos unga och erbjuda dem hjälp. Gås är ett uttryck för rullad hasch eller joint.

– Vi ser tyvärr att insatsen behövs, eftersom vi upptäcker många nya ungdomar varje gång, säger Andreas Lindfors vid Söderortspolisens gatulangningsgrupp. Enligt polisen ledde insatsen till 67 misstänkta narkotikabrott av personer i ålderna 15–18 år. Ytterligare fem misstänkta är under 15 år.