Gravida i riskzon för årets influensa

Lagom till jul väntas många svenskar vara sängbundna i influensa. I år satsas det mer på att nå ut till gravida, då flera tros sakna ett fullgott influensaskydd.

Förra årets influensasäsong slog till med kraft strax innan jul och stannade länge. Nu rustar vårdcentralerna i Väsby inför en ny säsong och för en månad sedan drog de igång vaccineringen.

I första hand vaccineras riskgrupper som personer över 65 år, gravida, kroniskt sjuka och kraftigt överviktiga. Men det anses särskilt viktigt att nå ut med information till gravida som tagit Pandemrixvaccinet, då Smittskyddsintitutet (SMI) sett en ökad risk hos dem.

Fram tills i år kunde nämligen personer som fått Pandemrixvaccinet under svininfluensan år 2009 räkna med att vara skyddade från den vanliga influensan, men där har det skett en förändring, uppger AnnaSara Carnahan epidemiolog på SMI.

– Under förra säsongen visade det sig att flera gravida som insjuknade i influensa hade vaccinerat sig med Pandemrix. Därför bedömer vi att vaccinets effekt börjar avta.

Enligt Elham Torkamani, barnmorska på Väsby mödravårdscentral, är de noga med att informera om landstingets rekommendation.

Vilka är riskerna om man som gravid får influensa?

– Riskerna är att sjukdomen kan bli långvarig. Det är svårare att behandla dem med antibiotika med tanke på graviditeten, så man måste jobba förebyggande i stället.

Enligt personal på Väsby läkargrupp var det under kampanjens början ett 70-tal Väsbybor per dag som vaccinerade sig hos dem. Däribland främst pensionärer, men även ett antal gravida som kom dit på rekommendation från mödravårdscentralen.