Gravida undersöks där föräldrar tar farväl av sin avlidna bebis

Larm om personalbrist på BB Huddinge.
Patienter undersöks i rum som inte är avsedda för vård på BB Karolinska i Huddinge.
Förlossningsvården är ansträngd i hela länet. Nu slår personal larm om platsbristen på BB Karolinska Huddinge.
– Patientsäkerheten känns sådär när vi måste lägga in folk i rum som inte är avsedda för dem, säger en anställd.

På BB Karolinska i Huddinge finns ett mörkt rum inrett för att familjer ska kunna ta farväl av sitt avlidna barn. I ett litet kök bakom ett draperi finns barnkläder, kistor, hand- fotavtryckskit och filtar. Nu larmar en anställd, som vill vara anonym, om att gravida som ska föda tas in till sorgerummet för att undersökas.

– Det kan ju hända något, om de till exempel börjar blöda och så står det larm från ”tysta rummet”. Flera av mina kollegor har frågat ”vilket rum är tysta rummet?”, då vet de inte ens var patienten är någonstans på avdelningen, säger källan.

Undersökningar i rum för personalen

Och det är inte det enda rummet som används när rummen anpassade för vård inte räcker till. Enligt den anställda har patienter den senaste tiden bland annat undersökts där bara personal annars håller till. Ibland har personalen fått ”panikstäda” sådana rum för att patienter ska få en plats.

– Då har vi fått ta in larmknappar till rummen så patienten har kunnat ringa på oss, eftersom det normalt sett inte finns sådana knappar där. Patientsäkerheten känns sådär när vi måste lägga in folk i rum som inte är avsedda för dem, säger den anställda.

Det enda undersköterskorna får göra är att städa

BB-anställd

På den nya BB-avdelningen finns 17 universalrum. De är utrustade för att kunna användas både innan, under och efter förlossning. Enligt källan finns det dock inte tillräckligt med utrustning i alla rum och personalen måste därför förflytta 4-8 patienter varje pass.

– Det enda undersköterskorna får göra är att städa. Det är även jobbigt för familjen att behöva byta rum mellan två och fem på natten om de redan är förlösta och vill ha lugn och ro.

Överläkaren bekräftar att sorgerum använts

Sissel Saltvedt, överläkare och tillförordnad patientområdeschef för graviditet och förlossning vid sjukhuset, bekräftar att patienter tvingats undersökas i andra rum.

”På Huddinge har patienter vid några tillfällen fått använda dels personalens vilrum, dels ett anhörigrum som är tänkt att användas för farväl av dött barn men som används mycket sällan, som tillfälliga enskilda ”väntrum”, till exempel i väntan på ett planerat kejsarsnitt eller väntan på annan åtgärd. Inga patienter med behov av övervakning av dem själva eller barnet har varit i dessa rum”, skriver hon i ett mejl till Mitt i.

Överläkaren medger att personalen har det mycket tungt vissa pass, men hon har inte nåtts av några klagomål från patienterna.

Alla rum på sjukhuset har larm

Enligt sjukhuset är alla rum utrustade med larm och det står tydligt i övervakningsdisplayerna var ett larm aktiveras ifrån. På frågan om hur de ser på patientsäkerheten under sommaren svarar Susanne Albertsson, vårdenhetschef för patientområde graviditet och förlossning, att sjukhuset aldrig kompromissar med den.

Att patienter flyttas från ett rum till ett annat beror på att en viss omfördelning av utrustningen görs beroende på vilken vård som bedrivs på rummet vid varje tillfälle.

”För att optimera patientflödet så vi kan ta emot fler familjer krävs det att vi ibland flyttar familjerna”, skriver Susanne Albertsson.

Sjukhuset uppger också att de anställt ett flertal erfarna barnmorskor som börjar under sensommaren och hösten. Samtidigt anställs också undersköterskor.