grävningarna vid råstasjön pågår året ut

RÅSTASJÖN Strax innan jul började staden ett arbete med att göra markundersökningar vid Råstasjön i höjd med minigolfbanan. För att kunna ta prover på marken måste gasbrunnar installeras, och de placeras ut med hjälp av maskiner.

Provtagning kommer att pågå lite mer än ett år och under tiden kommer gasbrunnarna att stå kvar. När arbetet är avklarat ska marken återställas.