Gravplats har flyttats något

Rättelse Förslaget om en ny begravningsplats på Järvafältet har hela tiden legat inom Igelbäckens kulturreservat, men begravningsplatsen har flyttats något österut efter programsamrådet som genomfördes 2012. Just därför måste konsekvenserna för kulturreservatet utredas.