Gravplats i Järva kan delas upp och flyttas

Järva begravningsplats blir betydligt mindre än planerat, fornlämningar tas bort och ett kultur­reservat krymper.

Det kan bli resultatet om stadsdelen Stockholmsporten byggs.

Den planerade nya stadsdelen Stockholmsporten, som ska förena Barkarby och Södra Järva med 5 000 nya bostäder, tar inte hänsyn till den planerade stora begravningsplatsen i Järva.

– Blir förslaget om Stockolmsporten av, som det ser ut i dag, måste vi tänka om, säger Ulrika Egerö vid stadsbyggnadskontoret.

Orsaken är att Stockholmsporten tar åtta hektar av den planerade ytan för begravningsplatsen. Därför kan det bli aktuellt att dela upp begravningsplatsen.

– En tredjedel av den planerade begravningsplatsen kan komma att bli en medelstor begravningsplats i en annan del av västerort, eftersom det inte finns något område i västerort som är stort nog för att flytta hela begravningsplatsen.

Men det börjar bli brått­om.

– Eftersom det behövs fler begravningsplatser ganska snart måste vi sätta ner foten och hoppas kunna presentera ny detaljplan för begravningsplatsen till hösten.

Den planerade stadsdelen kommer även att ta delar av ett kulturreservat i anspråk.

– Totalt kommer sju fornlämningar att påverkas av bygget, säger Ulrika Egerö.

Tre av dem ligger i Igelbäckens kulturreservat och består av två gravfält och en gårdsgrund.

För att bygga där det finns fasta fornlämningar behövs särskilda skäl och tillstånd från bland andra länsstyrelsen.

– Det är tänkbart att man kan ge tillstånd till Stockholmsportens bygge om fornlämningar bedöms som mindre betydelsefulla och tas bort, säger Jan Duner vid länsstyrelsen.

Innan man kan ta ställning till det behöver man göra omfattande arkeologiska utgrävningar.

I Igelbäckens kulturreservat kan det också bli aktuellt att flytta reservatets gränser och ta 16 hektar, av reservatets 411 hektar, i anspråk. Även där behöver man ta in synpunkter, då från bland andra Naturvårdsverket och den lokala odlingslottsförenigen.

Redan nu finns undantag i reservats bestämmelser för att kunna bygga Förbifart Stockholm och den nya Akallalänken.

Första förslaget till Stockholmsporten röstades igenom den 14 mars och nu börjar arbetet med att mer i detalj planera för en eventuell byggstart – ett planeringsarbete som väntas ta två år.