Gravplats för alla stor utmaning i söderort

Birgitta Forsberg sätter blommor på sin brors grav på Skogskyrkogården.
Birgitta Forsberg sätter blommor på sin brors grav på Skogskyrkogården.
I helgen tänds tusentals ljus på gravplatserna i söderort. Allt fler vill ha en grav som sköts av någon annan.
Men den stora utmaningen är att hitta gravplatser som fångar upp alla önskemål och religioner.
Och att lösa konflikter mellan anhöriga.

Solen strilar in mellan träden på Skogskyrkogården. Birgitta Forsberg, 79, år är på plats för att sätta rosor och ljung på sina föräldraras och sin brors gravar. När hon är klar lyser de av lila och orange. Men själv vill hon ha det annorlunda.

– Jag vill att askan ska strös i en minneslund, säger hon.

Hon har en lång relation till Skogskyrkogården, när hon var barn jobbade hon extra här och hjälpte blomförsäljarna att bära ut blommor. Nu är hon här tre till fyra gånger om året. Trots det vill hon bespara sina egna barn och barnbarn de besöken.

– Folk får mindre tid och jag vill inte belasta mina barn med att gå till en grav. Man kan minnas ändå genom att tända ljus i kyrkan eller hemma, säger hon.

Och hon är i gott sällskap. Förra året begravdes 3228 personer på någon av stadens kyrkogårdar i söderort. Av dem begravdes 1589 i en minneslund. Att färre anser sig ha tid att besöka sina anhörigas gravar märks också i ett ökat intresse för askgravplatser och askgravlundar, där askan grävs ner på en specifik plats och de anhöriga får vara med vid tillfället.

– Vi sköter om graven, därför är den så populär. Askgravplatser finns på Skogskyrkogården och Brännkyrka kyrkogård och vi har haft en väldigt stor åtgång på dem så vi har fått bygga ut efterhand. För tre år sedan invigde vi en askgravlund på Sandsborgskyrkogården och det är även ett stort intresse för den, säger Mats Larsson, direktör på kyrkogårdsförvaltningen i Stockholms stad.

Birgitta Forsberg sätter blommor på sin brors grav på Skogskyrkogården. Foto: Anna Z Ek

2012 bestämdes att det får ta max en månad från man dör tills man begravs. Och för stadens gravplatser är det inget problem. Den stora utmaningen är att hitta gravplatser till alla religioner.

– Vi är enligt begravningslagen skyldiga att tillhandahålla platser för olika religioner så vi har inrättat olika gravkvarter på begravningsplatserna, säger Mats Larsson.

På Skogskyrkogården finns exempelvis särskilda kvarter för grekisk-ortodoxa kristna, katoliker, mandeer, bahaier och muslimer. Samtliga vill ha kistgravar utformade på ett speciellt sätt. Men nu är det fullt i kvarteren för muslimer och mandeer. Så de får istället begravas på Strandkyrkogården i Skrubba.

Kistgravar är annars ovanligt på kyrkogårdarna i söderort idag, 90 procent  kremeras.

Strandkyrkogården är särskild populär bland buddhister, sikher och hinduer.

– Där har de egentligen mest ceremonier, det är inte så många gravsatta utan de vill ofta ha med sig urnan hem och strö askan på någon viktig plats.

Vill du däremot ha din aska strödd för vinden får du ingen hjälp på stadens begravningsplatser. Kyrkogårdsförvaltningen har inte bedömt det som en viktig fråga.

– Då får anhöriga hämta ut askan själva på krematoriet och ansöka hos länsstyrelsen om att få sprida den, säger Mats Larsson.

Judarna har valt att inte ha några egna kvarter på stadens kyrkogårdar. Istället har de en egen kyrkogård i norra Sköndal.

– Vi vill att begravningen ska ske fort helst inom en till tre dagar. Sedan vill vi att man ska vara begravd för evig tid, säger Anna Nachman på judiska församlingen.

Så är det inte inom staden, där har man rätt till sin grav i 25 år sedan, sedan får man fortsätta ha den 15 år i taget så länge de anhöriga betalar. Annars återanvänds platsen.

En annan stor utmaning för kyrkogårdsförvaltningen är att lösa konflikter mellan anhöriga som inte är överens om var eller hur den döda ska begravas. De har fått anställa en handläggare som jobbar enbart med det.

– Tvisterna har ökat dramatiskt de senaste åren. Först försöker vi medla och utröna vad den döde själv har velat. Om man inte vet det så försöker vi utröna vem som har haft mest anknytning till den avlidne.

För att undvika konflikter kan man fylla i det vita arkivet där man skriver in sina önskemål. Birgitta Forsberg har inte fyllt i det men hon har pratat med sina barn så de är alla medvetna om hur hon vill ha det.

Fakta

Så många begravdes i söderort 2016

Skogskyrkogården, Gamla Enskede/Enskededalen  2617

Sandborgskyrkogården, Gamla Enskede 174

Brännkyrka kyrkogård, Älvsjö 243

Västberga begravningsplats, Västberga 88

Strandkyrkogården, Skrubba 106

Söderledskyrkans kolumbarium, Hökarängen, 13

Uppenbarelsekyrkans kolumbarium, Aspudden, 27

Stora Sköndal begravningsplats. 22.

Judiska församlingens begravningsplats, Sköndal, 50

Källa: Stockholms stad, Svenska kyrkan, Stiftelsen Stora Sköndal och Judiska församlingen.