Gravplatser i Kungsängen på väg ta slut

 Sixten Holmskär tittar till sin systers grav på Kungsängens kyrkogård.
Sixten Holmskär tittar till sin systers grav på Kungsängens kyrkogård.
Platsbrist väntar på Kungsängens kyrka.
Platsbrist väntar på Kungsängens kyrka.
Kommunen kan vara tvungen att anvisa nya mark för gravplatser i Kungsängen. "Det är ont om plats för kistbegravningar", säger kyrkogårdschefen Marie Larsson.

På kyrkogårdarna i Upplands Bro pågår arbetet inför allhelgonahelgen för fullt. Men antalet nya gravar i Kungsängen har varit ovanligt få i år. Hittills i år har det bara hållits omkring 40 begravningar i Kungsängen-Västra Ryds församling.

Få begravningar

Vad som ligger bakom de låga dödstalen inom församlingen är oklart, men kyrkogårdschefen Marie Larsson menar att det är en generell trend som råder i Sverige.

– Det är ett sånt år. Alla kyrkogårdar har väldigt få begravningar. Förra året hade vi 145 gravsättningar, så det är en markant skillnad.

Platsbrist väntar

En delförklaring till de färre begravningarna är att Kungsängen-Västra Ryd är på väg att få platsbrist. Därför erbjuder de inte längre gravplats för muslimer från Stockholms kommun. Eftersom kistbegravningar, som är det sättet muslimer begravs,  tar upp mer plats än kremeringar bidrar det till att utrymmet minskar. Muslimer som är bosatta i Upplands-Bro  erbjuds dock fortsatt gravplats.

– Vi var tvungna att bromsa. Vi ser utrymmet för kistbegravningar håller på att ta slut och vi kan inte upplåta all mark till personer från Stockholms kommun, säger Marie Larsson.

Totalt finns i dag ungefär 3 000 lediga platser för annan typ av begravning, till exempel urna. Men även här känner Marie Larsson oro.

– Det finns planer för bostadsbyggande precis utanför kyrkogården. Det gör att vi inte kan expandera, säger hon.

Lång väg

  Alternativet är att de anvisar mark till en begravningsplats någon annanstans, som vi har gemensamt med Bros församling. Det skulle vara förödande för många kommuninvånare som inte kan röra sig så långa sträckor. Bra kommunikationer är viktigt.

På Upplands Bros kommun har de ännu inte tagit upp frågan om de ska anvisa mark för en ny begravningsplats.

– Det är många frågor som måste utredas och kompetenser som måste kopplas in innan vi kan säga något i den här frågan. Det pågår ett arbete kring det området, men vi måste titta på det holistiskt, säger Charlotte Ahlstrand, exploateringschef på samhällsbyggnadskontoret.

Kykogård får beröm

En som dock inte kommer ta upp någon plats på Kungsängens kyrkogård är Sixten Holmskär, som besöker kyrkogården för att titta till sin systers grav.

Han ger kyrkogården beröm.

– Kungsängens kyrkogård är väldigt välskött, rent av tip-top. Men själv vill jag vila bredvid min fru på Görvälns griftegård i Järfälla.

Inom Bros församling, som är den andra församlingen i kommunen med ansvar för gravsättning, upplever man inte samma oro för att drabbas av platsbrist som i Kungsängen. Där finns fyra stycken kyrkogårdar i anslutning till Låssas-, Håtunas-, Håbo Tibbles och Bros kyrkor.

– Vi har god tillgång på gravplatser och har heller inga köer för det. Det finns gott om plats, säger Bosse Cederholm, kyrkogårdsföreståndare i Bro församling.

Här finns plats

Han ser heller inte någon trend att det skulle vara färre begravningar i år än i fjol.

– Det är ett ganska normalt att det skillnad från år till år.

Även för muslimer finns det plats på någon av Bros kyrkogårdar.

– De har ett område för sig i anslutning till kyrkogården. De muslimer som är bosatta i kommunen får gravplats här, säger Bosse Cederholm.