Nu grävs historien om gamla Ryttarstugan fram

Fornlämningen ligger söder om Gamla Enköpingsvägen, nära kullen där gamla kvarnen står.
Fornlämningen ligger söder om Gamla Enköpingsvägen, nära kullen där gamla kvarnen står.
Arkeologer jobbar nu för fullt för att ta reda på historien bakom Ryttarstugan i Ursvik. I nästa vecka visar man upp utgrävningen för allmänheten.

Från och med igår och drygt två veckor framåt är Stockholms läns museums arkeologer på plats i Ursvik för att undersöka lämningen efter ett torp som under 1600-talet gick under namnet ”Ryttarstugan”.

Fornlämningen ligger precis söder om Gamla Enköpingsvägen, nära kullen där kvarnen ”Stora Stampan” står.

I bästa fall kan vi få ögonblicksbilder av deras villkor.

Torpet som ska undersökas verkar ha byggts under sent 1600-tal och fungerade då som ett soldattorp för en ryttare och hans familj. Senare under 1700-talet blev det ett ordinarie dagsverkstorp.

Utgrävningarna startade i måndags. Foto: Richard Grönwall

Öppnar för allmänheten

Bevarade kartor visar att platsen övergivits någon gång under tidigt 1900-tal.

– Lämningarna av Ryttartorpet i Ursvik speglar livssituationen för tidens torparfamiljer. I bästa fall kan vi få ögonblicksbilder av deras villkor. På så sätt kan undersökningen bidra med viktig information, som inte går att få via de magra skriftliga källorna, säger Lars Andersson, arkeolog vid Stockholms läns museum.

Vid en tidigare undersökning, 2006, hittades grundrester efter ett boningshus, två uthus och en ladugård plus rester av olika köksföremål. Fynden daterades då till 1700-, 1800- och 1900-talet.

Den 15 november mellan klockan 13-16 hålls en öppen visning för allmänheten.