Gravt synskadad får halverad hemtjänst

Rullstolsburen och nästan blind. Och nu halverar kommunen hennes hemtjänst.

Kvinnan har ”skälig levnadsnivå”, anser ansvariga.

Efter Lokaltidningen Mitt i:s artiklar om hemtjänsten i Järfälla och följder av den översyn som pågår av antalet hemtjänsttimmar vårdtagarna har rätt till, har flera läsare hört av sig.

En av dem är Alibabaeilaki Mohammad vars mamma, en rullstolsburen 69-årig kvinna, fått antalet hemtjänsttimmar minskat med 114 timmar i månaden. Detta trots att hon enligt hennes läkare genomgått flera hjärtoperationer och är i så dålig kondition att hon måste bäras till toaletten.

Även hennes syn är kraftigt nedsatt.

– Hon ser ingenting alls. Hon är blind på ena ögat och på andra ögat ser hon till fem procent, säger Alibabaeilaki Mohammed.

Enligt Mohammed har hans mamma under två år haft hemtjänst 243 timmar i månaden. I vintras begärde hon mer hjälp, plus 120 timmar. I ett utlåtande från kvinnans läkare får familjen stöd.

– Hon har stora svårigheter att flytta sig. Tidigare har hon klarat sig med rollator, nu behöver hon levande stöd för att kunna förflytta sig i och ur rullstol. Hon har nedsatt funktion i sina händer och tappar saker lätt. Hon kan inte laga mat och behöver hjälp med att duscha, skriver läkaren bland annat till kommunen.

Trots det bantades hennes hjälp rejält. Den 69-åriga kvinnan har överklagat kommunens beslut.

Äldreomsorgschefen i Järfälla kommun, Marie Weckström, skriver i ett svar till Förvaltningsrätten att kommunen anser att kvinnans behov tillgodoses och att hon är tillförsäkrad en ”skälig levnadsnivå”. Att en viss insats varit beviljad är inte skäl nog för att fortsätta, insatser ska svara mot aktuellt behov, skriver hon.

Den 69-åriga kvinnan är orolig.

– Minskningen av hjälpen i hemmet oroar mig, säger hon i anmälan, och det har påverkat mitt psykiska tillstånd på ett negativt sätt med ångest och en känsla av hopplöshet och rädsla för att dö. Om det händer något med mig, vem ska ta ansvar för det?

Äldreomsorgschef Marie Weckström skriver i ett mejl till Lokaltidningen Mitt i att hon inte kan kommentera enskilda fall.

Fakta

Är inte skyldiga att följa ett läkarintyg

Hemtjänst beviljas efter en behovsbedömning av kommunen.

”Skälig levnadsnivå”: En bedömning kommunen gör, till exempel efter jämförelse med hur äldre lever generellt när det gäller mat, duschning etcetera.

Läkarintyg: En kommun är inte skyldig att följa ett läkarintyg för en person som har hemtjänst. Läkarintyg väger tungt men kommunen kan ha egna arbetsterapeuter som gör en självständig bedömning.

Källa: Socialstyrelsen