ANNONS

Greve Douglas stoppar Ullnabacken

Som mest, i slutet av 1980-talet, hade Ullnabacken cirka 85 000 skidåkare varje vinter, uppger Täby kommun.
Som mest, i slutet av 1980-talet, hade Ullnabacken cirka 85 000 skidåkare varje vinter, uppger Täby kommun.
Ullnabacken
Enligt företaget ABT:s miljörapport tippades 144 000 ton massor på Ullnatippen under förra året.
Blir inte så hög som Täby kommun vill. Mäktiga markägaren Douglas vill få bort hela backen för att slippa problem på egna fastigheten intill.
ANNONS

Ullnabacken skulle bli en av de allra högsta i Stockholm. Först 133 meter och sedan åtminstone 115 meter. Men nu ser den ut att stanna i växten, drygt 95 meter hög.

Anledningen är att grannen, mäktige markägaren greve Carl Douglas i Österåker krävt ett stopp för tippning på det konstgjorda berget.

Bland annat anser Douglas att ”berget” skuggar hans fastighet intill, att det finns risk för ras, att tippen hotar att förorena mark och vatten och att verksamheten där gjort att hans egen fastighet minskat i värde.

I måndags kom en dom i mark- och miljödomstolen som åtminstone till en del går Douglas och hans bolag Wasatornet till mötes.

Enligt den förbjuds företaget ABT som bedriver tippning och deponi av bland annat jord- och stenmassor i Ullna att fortsätta med det.

Verksamheten får bara återupptas när det finns en så kallad avslutningsplan från länsstyrelsen som berättar hur Ullnatippen ska sluttäckas när den upphört som tipp.

Men Douglas hade velat mer. I första hand begärde han och Wasatornet att den planerade skidbacken, bestående av totalt 3 miljoner kubikmeter tippade massor skulle flyttas till någon helt annan plats.

Mark- och miljödomstolen avvisade det med att det inte råder några tvivel om att ”de kostnader som ett förbud mot att förvara deponerade massor på Ullnatippen skulle innebära är orimliga i förhållande till miljönyttan”.

Skulle Douglas få sin vilja igenom skulle det, enligt Mitt i:s beräkningar, kräva flera hundra tusen lastbilstransporter att frakta bort massorna från Ullna.

ANNONS

Om inte hela Ullnatippen skulle fraktas bort begärde Douglas i andra hand att all ny tippning ska upphöra, men också att hela ”berget” plattas ut till 80 meters höjd. Men inte heller det senare gick domstolen med på.

Douglas och Wasatornet anser också att verksamheten saknar nödvändiga tillstånd och att ”stora mängder farligt avfall” tippats på Ullnabacken. Men det tillbakavisar företaget ABT.

På Täby kommun konstaterar man att domen gäller ABT:s verksamhet och att Douglas dömts att betala kommunens egna rättegångskostnader på 220 000 kronor.

Däremot uttrycker Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Täby, viss oro för att backen kanske inte kan bli så hög som man tänkt.

– Den plan som ligger inne är en höjning av backen till 115 meter. Det är den plan som länsstyrelsen just nu handlägger. Det är ett viktigt besked om det är okej att höja backen eller om den måste avslutas som den är idag, säger han.

Mitt i har sökt ABT och Wasatornet för en kommentar.

Fakta

Ullnatippen

Marken där Ullnatippen/backen ligger tillhör Täby kommun.

På platsen har avfall och massor tippats sedan 1950-talet.

Med tiden har massorna bildat ett drygt 95 meter högt konstgjort berg.

Deponin av schaktmassor har skett i samråd med länsstyrelsen.

Under 1970- och 1980-talet var Ullnatippen skidbacke med lift, sedan återupptogs deponin.

2010 godkände länsstyrelsen en avslutningsplan så att tippningen av massor skulle upphöra, men den överklagades av Douglas.

2014 förklarade Täbys kommunledning att man vill förvandla Ullnatippen till ett rekreationsområde med en av Stockholms högsta skidbackar.

Källa: Täby kommun
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.